ข้อมูลควรรู้

ข้อปฏิบัติในการเข้าชมสวนสัตว์เชียงใหม่

เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้าชมสวนสัตว์ พร้อมทั้งเป็นการดูแลสวัสดิภาพของสัตว์ภายในสวนสัตว์ และเป็นรักษาความเป็นระเบียบวินัยของส่วนรวม 
ทางสวนสัตว์จึงจำเป็นต้องมีข้อปฏิบัติ ให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติตามดังนี้

ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิด เข้ามาภายในสวนสัตว์


ห้ามดื่มสุรา และของมึนเมาทุกชนิดภายในสวนสัตว์ 


ห้ามสูบบุรี่ภายในสวนสัตว์