ลิงเสน/Stump-tailed Macaque (Macaca arctoides)

สิ่งที่น่าสนใจ :

ลิงเสน มีชื่อสามัญที่เป็นที่รู้จักอยู่ 2 ชื่อคือ ลิงหมี ( Bear macaque ) เนื่องจากมีลักษณะตัวที่ค่อนข้างอ้วนป้อมและอีกชื่อหนึ่งคือ ลิงหางสั้น ( Stump-tailed macaque ) โดยเป็นลิงที่มีหางสั้นที่สุดในสกุลลิงมาแคค ( macaque ) ใบหน้ามีขนเล็กน้อย ผิวหนังเป็นสีชมพู หรือ สีแดงเข้ม เมื่ออายุมากขึ้นพื้นที่สีดำจะค่อยๆ เพิ่มมากขึ้น ขนที่แก้มชี้ไปทางหลังและคลุมหูไว้ ขนด้านหลังมีขนาดยาวและหยาบหนาโดยเฉพาะตัวที่มีอายุมาก ขนที่ปกคลุมลำตัวมี 3 สี สีดำ น้ำตาลแดง และเทา ทางด้านท้องสีจะจางกว่าด้านหลัง ลูกลิงเกิดใหม่ขนสีขาว และเปลี่ยนเป็นสีเข้มเมื่อมีอายุมากขึ้น ที่ก้นมีหนังด้านสีแดง ซึ่งในตัวเมียสีจะเข้มขึ้นและขยายขนาดขึ้นในช่วงเป็นสัด

ถิ่นอาศัย :

ลิงเสนดำรงชีวิตในป่าดิบชื้น ที่เป็นพื้นที่เหมาะสมในการเป็นแหล่งอาหาร ซึ่งลิงชนิดจะไม่อยู่ในป่าที่แห้งแล้ง ลิงเสนมีการกระจายพันธุ๋ตั้งแต่เอเชียใต้จนถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งแต่ตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียมาถึงจีนตอนใต้และลงมาทางใต้จนถึงพื้นที่มาเลเซียตะวันตก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังพบใน ประเทศเมียนมาร์ ไทย ลาว กัมพูชาและเวียดนาม (https://animaldiversity.org, 2022)

อาหาร :

ลิงเสนกินผลไม้เป็นอาหารหลัก รวมถึงใบไม้ เมล็ดพืชและพืชกินหัว สัตว์ที่ลิงเสนกินเช่น ปู กบ ไข่นกและแมลง (https://animalia.bio, 2022)

พฤติกรรม :

เป็นลิงที่ใช้พื้นที่ทั้งบนต้นไม้และพื้นดิน ด้วยร่างกายขนาดใหญ่และน้ำหนักมากทำให้การปีนต้นไม้ทำได้ไม่คล่องแคล่ว ในช่วงเวลากลางวันจะใช้เวลาบนพื้นดิน ซึ่งจะมีกิจกรรมเช่น การหาอาหาร พักผ่อนและทำความสะอาดขนให้กับตัวอื่น จะปีนต้นไม้เพื่อไปเก็บผลไม้ และนอนในเวลากลางคืน ลิงเสนเป็นลิงที่อยู่กันเป็นฝูงซึ่งอาจมากถึง 50-60 ตัว โดยจะประกอบด้วยหลายกลุ่มที่อยู่รวมกัน ทำให้สมาชิกในฝูงประกอบด้วยตัวผู้ ตัวเมียและลูกลิงหลายตัว โดยที่ตัวเมียจะเป็นสมาชิกหลักของฝูง ลูกลิงตัวผู้เมื่อถึงช่วงอายุเต็มวัยจะต้องออกจากฝูง เพื่อหาฝูงใหม่อยู่ การจัดลำดับในฝูงจะผ่านการกัดและตบกัน (https://animalia.bio, 2022)

สถานภาพปัจจุบัน :

สิ่งมีชีวิตที่เกือบอยู่ในข่ายใกล้การสูญพันธุ์

อายุเฉลี่ย :

ลิงมีชีวิตยืนยาวได้ถึง 30 ปี แต่การดำรงชีวิตในสภาพป่าอายุขัยจะสั้นกว่า เช่น จากตกเป็นเหยื่อของสัตว์ผู้ล่า (https://neprimateconservancy.org, 2018)

วัยเจริญพันธุ์ :

ลิงเสนเริ่มผสมพันธุ์ได้เมื่อมีอายุ 3-4 ปี ระยะตั้งท้องนาน 146 วัน ออกลูกครั้งละ 1 ตัว

ขนาดและน้ำหนัก :

ตัวผู้มีขนาดใหญ่กว่าตัวเมียโดย น้ำหนักของตัวผู้อยู่ในช่วง 9.9-10.2 กิโลกรัม ความยาวร่างกายส่วนหัวรวมลำตัว 51.7 – 65 เซนติเมตร ส่วนตัวเมีย 7.5-9.1 กิโลกรัม และตัวผู้มีฟันเขี้ยวที่ยาวกว่าตัวเมียที่จะเป็นส่วนสำคัญในการต่อสู้เพื่อจัดลำดับในฝูง (https://animaldiversity.org, 2022)

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 2560