ลิงอุรังอุตัง/Orang-utan (Pongo pygmaeus)

สิ่งที่น่าสนใจ :

เป็นลิงที่มีรูปร่างคล้ายคน ไม่มีหาง แขนยาวแต่ขาสั้นและค่อนข้างเล็ก มีขนยาวหยาบรุงรังสีน้ำตาลแดง หูเล็กมากเมื่อเทียบกับของชิมแปนซีและกอริลล่า ตัวผู้จะมีถุงลมใต้คอหอยขนาดใหญ่ เมื่อมันโตเป็นหนุ่มเต็มตัว กระพุ้งแก้มจะเจริญห้อยย้อยเป็นถุงขนาดใหญ่เห็นได้ชัด คำว่า “อุรังอุตัง” เป็นภาษามลายู มีความหมายว่า “คนป่า” ลิงอุรังอุตังมี 2 พันธุ์ คือ พันธุ์สุมาตราและพันธุ์บอร์เนียว

ถิ่นอาศัย :

พบตามป่าร้อนชื้นของเกาะบอร์เนียว และเกาะสุมาตรา

อาหาร :

อาหารหลักในธรรมชาติของมันได้แก่ผลไม้ป่าชนิดต่าง ๆ โดยเฉพาะพวกที่มีรสขมและเปรี้ยวจะชอบมาก ตาอ่อนของพืช ใบไม้กิ่งไม้สด ๆ และยังกินพวกแมลง ไข่นก จิ้งจก สัตว์เล็กอื่น ๆ ได้อีกด้วย ทุเรียนเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่ลิงอุรังอุตังชอบมาก

พฤติกรรม :

ชอบอาศัยอยู่บนต้นไม้ และเคลื่อนที่ไปโดยการห้อยโหนโยนตัวจากกิ่งหนึ่งไปอีกกิ่ง กินน้ำโดยใช้ปากก้มลงดื่มโดยตรง ไม่ใช้หลังมือจุ่มน้ำขึ้นมากินอย่างชะนี เวลาลงมาบนพื้นดินส่วนใหญ่จะใช้ทั้ง 4 ขาในการเคลื่อนไหว แต่บางทีก็ใช้ 2 ขา ปกติเราจะพบมันชอบอยู่กันเป็นฝูง ๆ มีการสร้าง “รังนอน” บนคบคาไม้ได้เช่นเดียวกับชิมแปนซี มีนิสัยเชื่อง ไม่ดุ แต่เมื่ออายุมากมักดุอาจมีอันตรายจึงไม่ควรไว้ใจ ปกติลิงอุรังอุตังตัวผู้จะอยู่ตัวเดียว ไม่ยุ่งเกี่ยวกับตัวเมีย

อายุเฉลี่ย :

อายุยืนถึง 40 ปี

วัยเจริญพันธุ์ :

นอกจากระยะผสมพันธุ์ และไม่สนใจเกี่ยวกับครอบครัวของตน ลิงอุรังอุตังจะโตเป็นหนุ่มสาวพร้อม ผสมพันธุ์ได้เมื่อมีอายุ 10 ปี ตั้งท้องนานประมาณ 250–275 วัน ออกลูกครั้งละ 1 ตัว ลูกจะหย่านมแม่เมื่ออายุประมาณปีครึ่ง เป็นสัดทุก ๆ 23–39 วัน แต่ละครั้งเป็นนาน 3–4 วัน ลูกจะแยกจากแม่เด็ดขาดเมื่ออายุราว 4 ปี

ขนาดและน้ำหนัก :

มีขนาดใหญ่ตัวผู้หนัก 75–100 กิโลกรัม ตัวเมียหนัก 45–68 กิโลกรัม

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 2560