สล็อตสองนิ้ว/Two-toed Sloth (Choloepus didactylus)

สิ่งที่น่าสนใจ :

สล็อตสองนิ้วนั้นนับว่าเป็นสัตว์ที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก โดยมีความยาวของลำตัว 21-29 นิ้ว สัตว์ชนิดนี้มีขนาดของลำตัวเท่ากับสุนัขขนาดเล็ก อีกทั้ง ยังมีกระดูกคอที่สั้นเพียง 6-7 ข้อเท่านั้น มีแขนและขาทั้งสี่ข้างยาวเท่ากัน และมีกรงเล็บสองข้างที่โค้งงอ หัวมีลักษณะสั้น และแบน มีจมูกที่ทู่ นอกจากนี้ ยังมีหูที่แบน และมีตาขนาดใหญ่ ขนสีเทาอมน้ำตาลและมีลักษณะยาวและหยัก ตั้งแต่ส่วนท้องลงไปจนถึงขาซึ่งจะไม่แตกต่างไปจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมส่วนใหญ่ ขนของสัตว์ชนิดนี้มีเอกลักษณ์ โดยแต่ละเส้นจะมีช่องโหว่ซึ่งทำให้มีต้นสาหร่ายขึ้นจำนวนมาก และทำให้แลดูเป็นสีเขียวอ่อน และยังช่วยในการอำพรางจากสัตว์ผู้ล่าต่างๆ ฟันของสัตว์ชนิดนี้มีขนาดเล็กแต่จะมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ โดยจะมีความคมมากขึ้นเมื่อมีการเคี้ยวอาหาร อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าฟันของสัตว์ชนิดนี้จะมีลักษณะทื่อแต่ปากมีลักษณะแข็งในการกัดใบไม้

ถิ่นอาศัย :

สล็อตพบได้ ที่ลุ่ม ป่าร้อนชื้น และป่าดิบเขา

อาหาร :

ผัก ผลเบอร์รี่ ใบไม้ กิ่งไม้เล็ก ๆ ผลไม้

พฤติกรรม :

เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เคลื่อนไหวช้าที่สุดในโลก สล็อตใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่บนต้นไม้ โดยจะลงมาจากต้นไม้ต่อเมื่อจะสืบพันธุ์เท่านั้น เคลื่อนที่ได้ไกลสุดประมาณ 240 เมตร ต่อชั่วโมงเท่านั้น

สถานภาพปัจจุบัน :

สิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์ของสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ (IUCN Red List 2010 ).

วัยเจริญพันธุ์ :

ตัวเมียจะถึงวัยเจริญพันธุ์เมื่ออายุได้ 3 ปี ส่วนตัวผู้ประมาณ 4-5 ปี ตัวเมียตั้งท้องนาน 6 เดือน และให้กำเนิดลูกสล็อตปีละ 1 ตัว เมื่อลูกสล็อตลำตัวยาวประมาณ 10 นิ้ว น้ำหนัก 12 ออนซ์ ลูกสล็อตมักจะอยู่ติดกับแม่ของมันประมาณ 5 สัปดาห์ จนกว่ามันจะแข็งแรงสามารถเดินเองได้

ข้อมูลอ้างอิง :

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 06 เมษายน 2560