นกปรอดหัวโขน (นกกรงหัวจุก)/Red-whiskered Bulbul, Red-whiskered BulbulI (Pycnonotus jocosus)

สิ่งที่น่าสนใจ :

หัวดำมีหงอนตั้ง แก้มขาวมีแถบแดงหลังตา แถบหนวดและข้างอกดำ คอและลำตัวด้านล่างขาว ลำตัวด้านบนน้ำตาลแกมดำ หางน้ำตาลดำปลายหางขาว ก้นแดง

ถิ่นอาศัย :

ป่าโปร่ง ชายป่า พื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่เปิดโล่งต่างๆ ที่ราบถึงความสูง 1,800 เมตร นกประจำถิ่นพบบ่อยมาก แต่นกในภาคใต้หายามากและใกล้สูญพันธ์จากการจับมาเลี้ยง

พฤติกรรม :

ก้องกังวาน “วิ่ดวิ่ด-ปี๊ด-จะลิ่ว”

สถานภาพปัจจุบัน :

สิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์

ข้อมูลอ้างอิง :

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 06 เมษายน 2560