นกแก้วเอคเลคตัส/Moluccan Eclectus (Eclectus roratus)

สิ่งที่น่าสนใจ :

นกแก้วเอคเลคตัส เป็นนกแก้วที่มีสีสันสดใส ตัวผู้และตัวเมียมีสีที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน โดยที่ตัวผู้จะใหญ่กว่าตัวเมียเล็กน้อย ลูกนกที่พึ่งออกจากไข่ขนสีเทา หลังจากนั้นสีขนจะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปตามเพศของตัวเต็มวัย (https://animaldiversity.org, 2019) ตัวผู้สีขนบริเวณหัว ช่วงคอ และลำตัวทั้งหมดเป็นสีเขียวสด ขนปลายปีกสีน้ำเงิน ขนคลุมปีกสีแดง ซึ่งเป็นขนปีกด้านใต้ปีก ขนหางเฉดสีเขียว น้ำเงินและเหลือง ส่วนปลายสีเหลืองขาว ช่วงวัยอ่อนจะงอยปากจะเป็นสีดำปนเหลือง แต่เมื่อโตเต็มที่จะงอยปากจะเป็นสีส้มอมเหลือง ตัวเมียส่วนขนหัวและคอสีแดงโดยที่ส่วนหลังและปีกจะเป็นสีแดงออกดำ ส่วนหลังคอ ขนคลุมปีก หน้าอกและท้องถึงโคนหางสีม่วง ขนปลายปีกสีน้ำเงินม่วง จะงอยปากสีดำสนิทตั้งแต่วัยอ่อน

ถิ่นอาศัย :

นกแก้วเอคเลคตัสจะพบหากิน และทำรังในบริเวณเป็นป่าดิบชื้นที่มีต้นไม้สูง ใกล้แหล่งน้ำหรือใกล้ชายฝั่ง โดยพื้นที่จะอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 14-1,000 เมตร มักจะเห็นเป็นฝูง มีบางครั้งที่พบเป็นคู่หรือพบตัวเดียว เป็นนกประจำถิ่นในเกาะโซโลมอน ซัมบา นิวกีนี และเกาะใกล้เคียง รวมทั้งพื้นที่ตอนเหนือของออสเตรเลีย และเกาะโมลุกกะ

อาหาร :

พื้นที่หาอาหารหลักเป็นบริเวณเรือนยอดของต้นไม้ โดยจะกินเนื้อของผลไม้ และผลไม้เปลือกแข็ง เมล็ดพืช ใบอ่อน ดอกไม้ ซึ่งชนิดอาหารจะขึ้นกับฤดูกาลที่ผลไม้นั้นสุก ออกหากินทั้งแบบตัวเดียว เป็นคู่ หรือเป็นฝูงขนาดใหญ่ เนื่องจากมีจะงอยปากบนส่วนปลายจะยาวกว่าจะงอยปากล่าง ที่จะช่วยในการแกะเปลือกเมล็ดพืช หรือช่วยในช่วงการกินเนื้อผลไม้ การเลือกพื้นที่อาศัยโดยใช้แหล่งอาหาร และจำนวนสัตว์ผู้ล่าที่มีในพื้นที่ที่จะมารบกวนในช่วงการออกหาอาหาร

พฤติกรรม :

เป็นนกที่ชอบส่งเสียงร้องและมีเสียงด้ง โดยเฉพาะช่วงบินและช่วงอยู่ในบริเวณรังนอน ในช่วงฤดูผสมพันธุ์ ตัวเมียจะเป็นฝ่ายหาโพรงรังเพื่อใช้เป็นที่วางไข่ และเลี้ยงลูกอ่อน เป็นนกที่อยู่กันเป็นสังคม ทำให้ประสบความสำเร็จในการเพาะขยายพันธุ์ด้วยการพึ่งพาฝูง เมื่อต้องปกป้องพื้นที่จะแสดงพฤติกรรมอ้าปากและส่งสียงซึ่งแสดงเพื่อข่มขู่คู่นกอื่นที่จะมาแย่งโพรงรัง ในช่วงฤดูผสมพันธุ์ขนของทั้งพ่อและแม่นกจะสีสดขึ้นเพื่อดึงดูดความสนใจ แม่นกจะทำหน้าที่หลักในการฟักไข่และเลี้ยงลูกนก เมื่อลูกนกอายุได้สามเดือน พ่อนกจะเป็นผู้ทำหน้าที่หลักในการเลี้ยงดูลูกนก

อายุเฉลี่ย :

ในที่เลี้ยงจะมีอายุขัยเฉลี่ย 28 ปี ส่วนในป่าธรรมชาติประมาณ 40 ปี

วัยเจริญพันธุ์ :

นกแก้วเอคเลคตัสเป็นนกแก้วที่มีรูปแบบการจับคู่ผสมพันธุ์แบบตัวผู้จะผสมกับตัวเมียหลายตัว และตัวเมียจะผสมกับตัวผู้หลายตัวเช่นกัน ในช่วงการฟักไข่และเลี้ยงลูกอ่อนแม่นกบางตัวจะมีพ่อนกที่มาป้อนอาหารให้ถึง 5 ตัว และพ่อนกต้องรับภาระในการต้องหาอาหารมาเลี้ยงแม่นกหลายตัว บางช่วงเวลาที่พ่อนกจะต้องเดินทางไกลเป็นระยะทางถึง 20 กิโลเมตรจากโพรงรังเพื่อหาอาหาร ในถิ่นที่อยู่ธรรมชาตินกแก้วเอคเลคตัสตัวเมียจะพยายามหาโพรงขนาดใหญ่บนต้นไม้ในป่าดิบชื้น โพรงที่เหมาะสมจะมีการแย่งกับนกแก้วตัวเมียตัวอื่น ซึ่งโพรงรังนี้จะเป็นบ้านของแม่นกไปอีก 11 เดือนในปีที่ต้องวางไข่และเลี้ยงลูกนก ขนสีเขียวของตัวผู้และขนสีแดงตัวเมียที่แตกต่างกันจะมีประโยชน์ โดยช่วงเวลากลางวันตัวเมียมักจะเกาะที่ปากโพรงเพื่อให้พ่อนกที่จะมาป้อนอาหารหรือนกที่จะมาแย่งรังเห็นขนสีแดงได้ชัดเจนจากระยะไกล ส่วนพ่อนกที่ต้องใช้เวลาในการหาอาหารตามเรือนยอดไม้ ขนสีเขียวของนกตัวผู้จะกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมทำให้ลดอัตราการตกเป็นเหยื่อของสัตว์ผู้ล่าลง ขนาดไข่ 40X31 มิลลิเมตร โดยช่วงการฟักไข่ 28-30 วัน และเมื่อลูกนกอายุได้ 11 สัปดาห์ ลูกนกจะเริ่มออกจากโพรงรัง และจะถึงช่วงอายุสมบูรณ์พันธุ์ที่อายุ 2-3 ปี

ขนาดและน้ำหนัก :

ขนาดร่างกายเมื่อโตเต็มที่มีน้ำหนัก 500-600 กรัม และความยาวจากหัวด้านบนถึงโคนหางอยู่ในช่วง 105-133 มิลลิเมตร

ข้อมูลอ้างอิง :

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 2560