กวางป่า(กวางม้า)/Sambar Deer (Rusa unicolor)

สิ่งที่น่าสนใจ :

กวางป่าเป็นสัตว์จำพวกกวางที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่มีในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กวางป่าเพศผู้จะมีขนาดใหญ่กว่าเพศเมีย ขนของกวางป่าจะหยาบแข็ง และไม่ขึ้นถี่อย่างขนเก้ง ขนมีสีเทาน้ำตาลแกมเหลืองอ่อน สีไม่ฉูดฉาดอย่างสีขนกวางดาวและเก้ง ขนตามตัวยาวประมาณ 2 - 4 เซนติเมตร ขนรอบคอของกวางป่าเพศผู้ค่อนข้างยาว คือยาวประมาณ 7 - 10 เซนติเมตร ขนบริเวณท้องและก้นขึ้นห่างกว่าบริเวณอื่นและสีขนอ่อนกว่าบนหลัง หางเป็นพวงค่อนข้างสั้น มีแอ่งน้ำตาขนาดใหญ่ที่หัวตาข้างละแห่ง

ถิ่นอาศัย :

พบการกระจายพันธุ์ในกลุ่มประเทศเอเชียใต้ เช่น อินเดีย เนปาล ศรีลังกา กลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือ เมียนมาร์ ไทย มาเลเซีย ลาว กัมพูชา เวียดนาม อินโดจีน และบริเวณจีนตอนใต้ สำหรับประเทศไทย พบตามป่าดงดิบทั่วไปทุกภาคทั้งป่าสูงและป่าต่ำ

อาหาร :

ชอบกินใบไม้ และยอดอ่อนของพืชมากกว่าหญ้า อาหารในธรรมชาติของกวางได้แก่ เถาวัลย์อ่อน ๆ ยอดอ่อนของไม้พุ่มเตี้ย ๆ ใบไม้ใบหญ้าที่เพิ่งผลิใบ ใบไผ่ และชอบกินดินโป่งมาก

พฤติกรรม :

ออกหากินตั้งแต่ตอนเย็นถึงเช้าตรู่ ส่วนกลางวันจะนอนในที่รกทึบ ชอบอาศัยอยู่ตามป่าทั่วไปรวมทั้งป่าทึบ ชอบออกมาหากินอยู่ตามริมทาง ลำธาร และทุ่งโล่ง ชอบนอนแช่ปลักโคลนเหมือนกระบือเพื่อป้องกันแมลง ในฤดูผสมพันธุ์ตัวผู้จะดุร้ายและหวงตัวเมียมาก ช่วงนี้ตัวผู้จะต่อสู้กันอย่างดุร้ายเพื่อแย่งตัวเมีย ว่ายน้ำเก่งและปราดเปรียว

สถานภาพปัจจุบัน :

1. เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองของประเทศไทย 2. สหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์(IUCN) จัดให้กวางป่าอยู่ในระดับ เสี่ยงสูญพันธุ์ (VU)

อื่นๆ :

เป็นสัตว์ที่มีความแตกต่างในรายละเอียดของลักษณะและขนาด แต่มีข้อสรุปในประเด็นขนาด น้ำหนักอยู่ในช่วง 100 - 350 กิโลกรัม ความยาวของหัวและลำตัว 1.62 - 2.7 เมตร และชนิดย่อยในฝั่งอินเดียใต้จะใหญ่กว่าฝั่งเอเชียตะวันออก และตะวันออกเฉียงใต้

อนุกรมวิธาน

CLASS : Mammalia

ORDER : Cetartiodactyla

FAMILY : Cervidae

GENUS : Rusa

SPECIES : Sambar Deer (Rusa unicolor)

สถานะภาพทางการอนุรักษ์ : สัตว์ป่าคุ้มครอง และ เป็นสิ่งมีชีวิตที่เกือบอยู่ในข่ายใกล้การสูญพันธุ์

วัยเจริญพันธุ์ :

ฤดูผสมพันธุ์อยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม ตั้งท้องนานประมาณ 8 เดือน ออกลูกครั้งละ 1 ตัวในช่วงต้นฤดูฝน ลูกกวางจะเริ่มแยกจากแม่ไปหากินตามลำพังเมื่ออายุราว 1 ปีหรือ 1 ปีกว่า และโตกวางป่าพร้อมผสมพันธุ์ได้เมื่ออายุ 18 เดือน อายุยืนประมาณ 15-20 ปี

ขนาดและน้ำหนัก :

ขนาดวัดจากปลายจมูกถึงโคนหาง 180 - 200 เซนติเมตร ความสูงวัดถึงหัวไหล่ 140 - 160 เซนติเมตร น้ำหนักตัว 184 - 260 กิโลกรัม

ข้อมูลอ้างอิง :

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 2560