ลิงพาตัส/Patas Monkey (Erythrocebus patas)

สิ่งที่น่าสนใจ :

ลิงพาตัส เป็นลิงที่วิ่งได้เร็วที่สุดในโลก 55 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ตัวผู้จะมีสีสันสดใสกว่าตัวเมีย บริเวณหลัง ขา และตะโพก มีสีขาว ซึ่งแตกต่างจากขนตามลำตามที่มีสีแดงและสีเทา ตัวผู้มีแผงคอและเครายาวสีขาว และมีขนาดใหญ่เกือบสองเท่าของตัวเมีย ส่วนตัวเมียมีสีทึบและไม่มีแผงคอและเครายาวสีขาว

ถิ่นอาศัย :

ทุ่งหญ้าโล่งกว้าง และป่าซาวันน่า แอฟริกาตะวันตก และแอฟริกาตะวันออก

อาหาร :

ไบไม้ ดอกไม้ ผลไม้ เมล็ดพืช หญ้า ไข่นก แมลง และสัตว์เลื้อยคลาน

สถานภาพปัจจุบัน :

- จัดให้อยู่ในกลุ่มมีชีวิตที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์ (LC; Least Concern) ตามบัญชีแดงของสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ - สัตว์ในบัญชีตามอนุสัญญาการค้าสัตว์ป่าระหว่างประเทศ ประเภทที่ 2 (ไซเตส)

วัยเจริญพันธุ์ :

ในแต่ละปีออกลูกเพียง 1 ตัว หลังจากตั้งท้องนาน 167 วัน และมีอายุยืนมากกว่า 20 ปี

ขนาดและน้ำหนัก :

มีขนาดลำตัวถึงหัวยาวประมาณ 60-90 ซม.ตัวผู้น้ำหนัก 7-13 กิโลกรัม ตัวเมียน้ำหนัก 4-7 กิโลกรัม หางยาว 50-75 ซม.

ข้อมูลอ้างอิง :

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 06 เมษายน 2560