ลีเมอร์สีน้ำตาล/Brown Lemur (Eulemur fulvus)

สิ่งที่น่าสนใจ :

-เป็นสัตว์ที่อยู่ในอันดับเดียวกับลิง ตาโต ส่วนหน้าบริเวณจมูกยื่นยาว ลำตัวมีขนนุ่ม ลำตัวตอนบนและหางสีน้ำตาลเทา

ถิ่นอาศัย :

เกาะมาดากัสการ์ ทางตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปแอฟริกา

อาหาร :

พืช โดยเฉพาะใบไม้ และผลไม้ (Herbivore, Folivore, Frugivore) ไข่นก และแมลง

พฤติกรรม :

-อาศัยรวมกันเป็นฝูง 3-12 ตัว

สถานภาพปัจจุบัน :

สิ่งมีชีวิตที่เกือบอยู่ในข่ายเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์

อื่นๆ :

บทบาทในระบบนิเวศน์ -ช่วยกระจายเมล็ดพันธุ์

อนุกรมวิธาน

สถานะภาพทางการอนุรักษ์ : -ใกล้ถูกคุกคาม เนื่องจากการถูกล่า และการรุกล้ำถิ่นอาศัย

อายุเฉลี่ย :

-โตเต็มวัยอายุ 1-2 ปี -อายุขัยเฉลี่ย 20-25 ปี

วัยเจริญพันธุ์ :

-ผสมพันธุ์ช่วงเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกรกฎาคม -ตั้งท้องนาน 120-136 วัน -ออกลูกครั้งละ 1 ตัว

ขนาดและน้ำหนัก :

-น้ำหนักเฉลี่ย 2-4 กิโลกรัม.

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 2560