ค้างคาวแม่ไก่ภาคกลาง/Lyle's Flying Fox (Pteropus lylei)

สิ่งที่น่าสนใจ :

เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่ถือว่าบินได้อย่างแท้จริง บริเวณหน้าอกและท้องสีค่อนข้างด้าหรือน้ำตาล ไม่มีหาง ส่วนหัวและใบหน้ายาว รูปทรงกระบอก ใบหูยาวปานกลางสีน้ำตาลเข้ม ขอบใบหูสีดำ ช่วงไหล่สีเหลืองถึงสีน้้าตาลเข้มแกมทอง คอตอนบนสีน้ำตาลทอง คอตอนล่างสีเข้มกว่าเล็กน้อย ไม่มีหาง

ถิ่นอาศัย :

การกระจายในประเทศไทย: พบบริเวณภาคตะวันออก ภาคกลาง ตามพื้นที่สวนผลไม้ เช่น ลูกโพธิ์ ละมุด น้อยหน่า

อาหาร :

ผลไม้ต่างๆ

พฤติกรรม :

หากินตอนกลางคืน ชอบเกาะเป็นกลุ่มใหญ่ตามต้นไม้สูง ในแต่ละต้นจะมีประมาณร้อยตัวถึงพันตัว

สถานภาพปัจจุบัน :

สิ่งมีชีวิตที่เกือบอยู่ในข่ายใกล้การสูญพันธุ์

อื่นๆ :

เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง

อนุกรมวิธาน

CLASS : Mammalia

ORDER : Chiroptera

FAMILY : Pteropodidae

GENUS : Pteropus

SPECIES : Lyle's Flying Fox (Pteropus lylei)

สถานะภาพทางการอนุรักษ์ : สิ่งมีชีวิตที่เกือบอยู่ในข่ายใกล้การสูญพันธุ์

วัยเจริญพันธุ์ :

ตัวเมียสามารถผสมพันธุ์และตั้งท้องได้ตลอดทั้งปี

ขนาดและน้ำหนัก :

HB : 185 - 230 มม., FA : 145 – 160.0 มม., E: 30 – 50.5 มม., T: ไม่มี, HF: 40-45 มม. จัดเป็น ค้างคาวขนาดใหญ่ ขนาดใหญ่กว่าค้างค้างแม่ไก่เกาะแต่เล็กกว่าค้างคาวแม่ไก่ใหญ่

ข้อมูลอ้างอิง :

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 06 เมษายน 2560