สปริงบอกซ์/Springbok (Antidorcas marsupialis)

สิ่งที่น่าสนใจ :

ความสูงช่วงไหล่จะต่ำกว่าสะโพก ลำตัวด้านบนมีสีขนคล้ายสีของอบเชย ช่วงลำตัวด้านล่างมีสีขาว และมีเส้นขนาดใหญ่สีน้ำตาลเข้มกลางลำตัวทั้งสองข้าง หางสั้นสีขาว ปลายหางมีกระจุกขนสีน้ำตาลเข้ม บริเวณบั้นท้ายมีขนสีขาวลักษณะคล้ายรูปสามเหลี่ยม มีเขาเล็กเรียวและสั้น

ถิ่นอาศัย :

อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่แห้งแล้ง จากทะเลทรายไปถึงทุ่งไม้พุ่มเตี้ย และจากที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลไปจนถึงเขตที่ราบสูงของแอฟริกาใต้

อาหาร :

ส่วนใหญ่กินหญ้าเป็นอาหารหลัก รวมทั้งดอกไม้ และพืชที่อุ้มน้ำในช่วงเวลาที่มีอาหารและน้ำไม่เพียงพอ

พฤติกรรม :

สามารถกระโดดได้สูงประมาณ 2 เมตร ขณะที่กระโดดขนที่ด้านหลังสีขาวจะพองตัว บริเวณส่วนด้านหลังที่พองตัวสามารถส่งกลิ่นให้กับสปริงบอคตัวอื่นให้รับรู้ถึงอันตราย

สถานภาพปัจจุบัน :

สหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ (IUCN) จัดให้สปริงบอคมีความเสี่ยงน้อยต่อการสูญพันธุ์ (LC)

อนุกรมวิธาน

CLASS : Mammalia

ORDER : Cetartiodactyla

FAMILY : Bovidae

GENUS : Antidorcas

วัยเจริญพันธุ์ :

ระยะตั้งท้องประมาณ 25 สัปดาห์ออกลูกครั้งละ 1 ตัว ลูกอ่อนแรกเกิดจะซ่อนตัวอยู่ในพุ่มไม้ โดยมีแม่ของมันคอยดูแล ช่วงเวลาประมาณ 3-4 สัปดาห์ ลูกจะเข้ารวมกับฝูง หย่านมเมื่ออายุ 5-6 เดือน

ข้อมูลอ้างอิง :

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 06 เมษายน 2560