ทอมสันกาเซล/Thomson's Gazelle (Eudorcas thomsonii)

สิ่งที่น่าสนใจ :

ลำตัวมีแถบขนสีดำพาดขวางด้านข้างลำตัวทั้งสองข้าง คั่นกลางระหว่างขนสีน้ำตาลด้านบนและขนสีขาวใต้ท้อง ก้นมีสีขาว หางสั้นสีดำ ทั้งเพศผู้และเพศเมียมีความยาวเท่ากัน มีเขาทั้งเพศผู้และเพศเมีย เขาเพศผู้มีลักษณะคล้ายวงแหวนล้อมรอบเขา เพศเมียมีลักษณะเขาผิดรูปต่างจากเพศผู้ บริเวณใบหน้ามีสีขาว สีเทาแกมเหลือง สีน้ำตาลเข้มและสีดำ แต่ละตัวมีขนาดของเส้นที่แตกต่างกัน และสีขนต่างกัน

ถิ่นอาศัย :

พื้นที่ป่าแล้งและ ทุ่งหญ้า เป็นสัตว์ที่สามารถอดทนได้ในป่าแห้งแล้งเป็นเวลานานหลังจากที่กลุ่มสัตว์กินพืชขนาดใหญ่ได้ย้ายถิ่นอาศัยไปแห่งใหม่

อาหาร :

ส่วนใหญ่มักกินหญ้าเขียวสด ในช่วงฤดูแล้งจะกินเมล็ดพืช และใบไม้ตามพุ่มไม้

พฤติกรรม :

โดยส่วนใหญ่มักอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูงเล็กๆ เพศเมียเมียสามารถเปลี่ยนฝูงได้ โดยการย้ายฝูงเป็นเรื่องปกติ เพศผู้ในฝูงมักปกป้องอาณาเขตของฝูงด้วยการต่อสู้ และมีการทำเครื่องหมายโดยใช้มูล กิ่งไม้ หรือปล่อยต่อมกลิ่นจากใต้ตา เพื่อเป็นการประกาศอาณาเขตของมัน

สถานภาพปัจจุบัน :

สหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ (IUCN) จัดให้แบลคบัคใกล้ถูกคุกคาม (NT)

อนุกรมวิธาน

CLASS : Mammalia

ORDER : Cetartiodactyla

FAMILY : Bovidae

GENUS : Eudorcas

SPECIES : Thomson's Gazelle (Eudorcas thomsonii)

สถานะภาพทางการอนุรักษ์ : สิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์

วัยเจริญพันธุ์ :

ผสมพันธุ์ได้ตลอดทั้งปี ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในช่วงปลายฤดูฝน ระยะตั้งท้องประมาณ 188 วัน ลูกแรกเกิดมีน้ำหนักประมาณ 2-3 กิโลกรัม

ข้อมูลอ้างอิง :

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 06 เมษายน 2560