ซิมิต้า ฮอร์น ออริก/Scimitar-horned Oryx (Oryx dammah)

สิ่งที่น่าสนใจ :

เป็นแอนติโลปขนาดกลาง มีน้ำหนักประมาณ 150 กิโลกรัม เขายาว เรียวมีความยาวประมาณ 150 เซนติเมตรหรือมากกว่า เพศผู้และเพศ เมียมีลักษณะคล้ายกัน ลำตัวมีสีขาวน้ำตาล คอมีสีน้ำตาลเข้มไล่มาจน ถึงบริเวณอก ข้างลำตัว สะโพก และขีดกลางใบหน้ามีสีน้ำตาลเทา ลูก อ่อนมีขนสีน้ำตาลอ่อน ปลายหางมีขนสีดำ สีขนจะค่อยๆ เปลี่ยนเมื่อมี อายุประมาณ 3-12 เดือน

ถิ่นอาศัย :

ที่ราบบริเวณกว้างและเขตพื้นที่กึ่งทะเลทราย

อาหาร :

เป็นสัตว์กินพืช ส่วนใหญ่มักกินหญ้า และพืชชนิดอื่น

พฤติกรรม :

มักออกหากินเป็นฝูงในช่วงเช้าและเย็น อาศัยอยู่เป็นฝูงประมาณ 40 ตัว และมักอพยบออกนอกพื้นที่ในช่วงฤดูฝนและกลับมาในช่วงต้นฤดูแล้ง

สถานภาพปัจจุบัน :

อนุสัญญาไซเตสจัดอยู่ในกลุ่ม บัญชีหมายเลข 1 สหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ (IUCN) จัดให้สคิมิต้า ฮอร์น ออริก สูญพันธุ์ไปแล้วจากธรรมชาติ (EW)

อนุกรมวิธาน

CLASS : Mammalia

ORDER : Cetartiodactyla

FAMILY : Bovidae

GENUS : Oryx

สถานะภาพทางการอนุรักษ์ : สูญพันธุ์ไปแล้วจากธรรมชาติ (EW) (IUCN)

วัยเจริญพันธุ์ :

ระยะการตั้งท้องประมาณ 8-8.5 เดือน หรือประมาณ 242-300 วัน ออกลูกครั้งละ 1 ตัว

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 2560