บลูไวลเดอร์บีส/Blue Wildebeest, Common Wildebeest (Connochaetes taurinus)

สิ่งที่น่าสนใจ :

เป็นสัตว์ในกลุ่มเดียวกันกับวัว มีช่วงไหล่กว้าง เขาคล้ายวัว มีเขาทั้งเพศผู้และเพศเมีย ลักษณะเขาของเพศผู้ จะหนากว่าเพศเมีย และมีปลอกหุ้มเขา ลำตัวมีสีเทา ช่วงขาสีน้ำตาล เพศผู้มีสีเข้มกว่าเพศเมีย แต่ละตัวจะมี ลายเส้นสีเข้มจากช่วงไหล่ไปจนถึงหลังไม่เหมือนกัน บริเวณแผงคอมีเครา โดยทั่วไปจะมีสีน้ำตาล

ถิ่นอาศัย :

พบได้ในถิ่นอาศัยที่หลากหลาย จากป่าที่มีพุ่มไม้หนาทึบไปจนถึงบริเวณที่ราบที่มีน้ำท่วมถึง และทุ่งหญ้าที่มี การเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว มีระดับความชื้นในดินพอสมควร

อาหาร :

กินหญ้าเป็นอาหารหลัก

พฤติกรรม :

มักอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูงขนาดใหญ่ และอพยพย้ายถิ่นไปเรื่อยๆ ออกหากินทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน เป็นสัตว์ที่กินหญ้าได้ตลอดเวลา

สถานภาพปัจจุบัน :

สหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ (IUCN) จัดให้บูลไวลเดอร์บีสมีความเสี่ยงน้อยต่อการสูญพันธุ์ (LC)

อนุกรมวิธาน

CLASS : Mammalia

ORDER : Cetartiodactyla

FAMILY : Bovidae

GENUS : Connochaetes

วัยเจริญพันธุ์ :

เพศเมียจะให้กำเนิดลูกปีละครั้ง ระยะตั้งท้องประมาณ 8 เดือน ลูกแรกเกิดจะยืนภายในระยะเวลา 15 นาที หย่านมเมื่อมีอายุ 9 เดือน

ข้อมูลอ้างอิง :

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 06 เมษายน 2560