ม้าลายแกรนท์/Grant's Zebra (Equus quagga boehmi)

สิ่งที่น่าสนใจ :

ม้าลายสายพันธุ์ Grant’s เป็น 1 ใน 6 สายพันธุ์แยกย่อยจาก Plain zebra เพศผู้มีขนาดใหญ่กว่าเพศเมียประมาณ 10% มันมีระบบประสาทในการได้ยินและสายตาดีมาก สามารถวิ่งด้วยความเร็วถึง 40 ไมล์ต่อชั่วโมง

ถิ่นอาศัย :

อาศัยอยู่ตามทุ่งหญ้าที่มีพุ่มไม้และมีต้นไม้อยู่กระจัดกระจาย ทางภาคตะวันออกและภาคใต้ของแอฟริกา ในสะวันนา และในทุ่งหญ้า

อาหาร :

หญ้า บางครั้งอาจกินใบไม้ พุ่มไม้ สมุนไพร กิ่งและเปลือกไม้

พฤติกรรม :

อาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูงเล็กๆ ประกอบด้วยเพศผู้ เพศเมีย และลูกม้าลาย โดยแต่ละฝูงจะมีม้าลายเพศผู้เป็นจ่าฝูงและม้าลายเพศผู้คอยดูแลปกป้องอาณาเจต โดยการปัสสาวะและปล่อยมูล มีการสื่อสารโดยการส่งเสียงร้องอย่างคึกคะนองหรือเห่า

สถานภาพปัจจุบัน :

สหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ (IUCN) จัดให้กวางดาวมีความเสี่ยงน้อยต่อการสูญพันธุ์ (LC)

อนุกรมวิธาน

CLASS : Mammalia

ORDER : Perissodactyla

FAMILY : Equidae

GENUS : Equus

วัยเจริญพันธุ์ :

ระยะตั้งท้องประมาณ 12 ถึง 13 เดือน ลูกอ่อนแรกเกิดมีน้ำหนักประมาณ 70 ปอนด์ สีขนสีน้ำตาล และสีขาว มันจะเริ่มหัดยืนและเดินภายในเวลาประมาณ 20

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 06 เมษายน 2560