ลิงลมเหนือ(นางอาย)/Bengal Slow Loris (Nycticebus bengalensis)

สิ่งที่น่าสนใจ :

รูปร่างเล็กขนนุ่มสั้นหนาเป็นปุย มีเส้นสีน้ำตาลเข้มจากหัวไปตลอดแนวสันหลัง หน้าสั้น ตาโตกลม ใบหูเล็กจมอยู่ในขน ไม่มีหาง ไม่มีนิ้วหัวแม่มือ

ถิ่นอาศัย :

พบในบังกลาเทศ อินเดีย จีน พม่า ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม

อาหาร :

กินผลไม้ ยางไม้ (gums) และแมลงในสัดส่วนเล็กน้อย

พฤติกรรม :

หากินบนต้นไม้เฉพาะในเวลากลางคืน และออกหากินตัวเดียว เว้นแต่ตัวที่มีลูกอ่อนจะเอาลูกเกาะติดอกไปด้วย กลางวันจะซ่อนหน้าเพื่อหลบแสงสว่าง โดยใช้ใบไม้บังหรืออยู่ในโพรงไม้

สถานภาพปัจจุบัน :

สิ่งมีชีวิตที่เกือบอยู่ในข่ายใกล้การสูญพันธุ์

อนุกรมวิธาน

CLASS : Mammalia

ORDER : Primates

FAMILY : Lorisidae

GENUS : Nycticebus

SPECIES : Nycticebus bengalensis

อายุเฉลี่ย :

15 ปี

วัยเจริญพันธุ์ :

เมื่อมีอายุ 2 ปีจึงผสมพันธุ์ได้ เป็นสัดนาน 5–6 เดือน และมีทุกระยะ 37–45 วัน ตั้งท้องประมาณ 193 วัน ออกลูกปีละ 2 ครั้ง ปกติออกลูกครั้งละ 1 ตัว ลูกอ่อนจะอยู่กับแม่จนตัวเกือบเท่าแม่จึงจะแยกออกไปหากินเอง ซึ่งกินเวลานานราว 6–9 เดือน และมีอายุยืนประมาณ 10 ปี

ขนาดและน้ำหนัก :

1 - 2 กิโลกรัม

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 2560