ค่างดำ/Banded Langur (Presbytis femoralis)

สิ่งที่น่าสนใจ :

ค่างดำมีสีเปลี่ยนแปลงได้มาก มีตั้งแต่สีดำจนถึงสีน้ำตาลไหม้จนถึงสีเทาอ่อน และสีน้ำตาลอ่อน และบางครั้งอาจพบค่างดำมีสีออกขาวด้วยก็ได้ สีด้านล่างปกติอ่อนกว่าสีด้านบนเล็กน้อย บางตัวอาจมีสีออกขาวที่หน้าอก ด้านในของขามีสีขาวเห็นเด่นชัด จากโคนขาด้านในขาวมาถึงเข่า และบางตัวอาจขาวเลยมาถึงข้อเท้า ด้านล่างของหางสีอ่อนกว่าด้านบน ริมฝีปากบนและล่างมีขอบขาว

ถิ่นอาศัย :

พบในพม่า ไทย มาเลเซีย อินโดเนียเซีย สิงคโปร์ สำหรับประเทศไทยพบตามแนวเทือกเขาตะนาวศรีและทางภาคใต้ เคยพบมากที่จังหวัดตรัง กระบี่ พังงา และสุราษฎร์ธานี

อาหาร :

ชอบกินใบไม้ ผลไม้ และแมลง

พฤติกรรม :

พบตามป่าทั่วไป หรือป่าชายฝั่งทะเล และป่าชายฝั่งที่เป็นที่ลุ่มต่ำ อยู่ตามสวนยางและชอบออกมากินข้าวตามทุ่งนาใกล้ ๆ สวน ค่างดำชอบอยู่เป็นฝูงเล็ก ๆ 5 - 6 ตัว นาน ๆ ถึงจะพบค่างดำอยู่ตัวเดียว

สถานภาพปัจจุบัน :

สิ่งมีชีวิตที่เกือบอยู่ในข่ายเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์

อนุกรมวิธาน

CLASS : Mammalia

ORDER : Primates

FAMILY : Cercopithecidae

GENUS : Presbytis

SPECIES : Banded Langur (Presbytis femoralis)

สถานะภาพทางการอนุรักษ์ : สิ่งมีชีวิตที่เกือบอยู่ในข่ายใกล้การสูญพันธุ์

วัยเจริญพันธุ์ :

ไม่มีรายงานเกี่ยวกับการสืบพันธุ์ของค่างดำ เข้าใจว่าคงเหมือนค่างชนิดอื่น ๆ ทั่วไป

ข้อมูลอ้างอิง :

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 06 เมษายน 2560