ชะมดแผงสันหางดำ/Large-spotted Civet (Viverra megaspila)

สิ่งที่น่าสนใจ :

มีขนาดใหญ่ สีพื้นบนตัวมีสีเนื้อปนเทา มีจุดดำขนาดใหญ่ที่ข้างลำตัว สีข้างและโคนขา ขาทั้ง 4 ดำ มีขนเป็นสันสีดำจากคอถึงหาง หางสั้นปลายหางดำตลอด ตั้งแต่กลางหางถึงโคนหางมีปล้องสีดำ 4 - 5 ปล้อง หน้าค่อนข้างยาว เท้าสีน้ำตาลแก่ ขายาว

ถิ่นอาศัย :

พบในอินเดีย พม่า อินโดจีน มาเลเซีย ในประเทศไทยพบได้ทุกภาค

อาหาร :

กินสัตว์เล็กๆเป็นอาหาร เช่น หนู กระต่าย กระรอก ไก่ รวมทั้งผลไม้และหน่อพืชบางชนิด

พฤติกรรม :

เป็นสัตว์หากินกลางคืนและหากินตามลำพัง ชอบอาศัยอยู่ในป่ารกทึบ

สถานภาพปัจจุบัน :

สิ่งมีชีวิตที่เกือบอยู่ในข่ายใกล้การสูญพันธุ์

วัยเจริญพันธุ์ :

ชะมดแผงสันหางดำเริ่มผสมพันธุ์ได้เมื่อมีอายุ 1 1/2 ปี ระยะตั้งท้องนาน 45 วัน ออกลูกครั้งละ 2-3 ตัว

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 2560