ชะมดเช็ด/Small Indian Civet (Viverricula indica)

สิ่งที่น่าสนใจ :

เป็นชะมดที่มีขนาดเล็ก ขาค่อนข้างสั้น หน้าผากกว้าง และหูอยู่ชิดติดกันมากกว่าพวกชะมดแผง ลำตัวสีน้ำตาลแกมเหลือง มีแถบขนาดเล็กสีน้ำตาลเข้มเป็นแนวยาวตลอดลำตัว 5 แถบ นอกจากนั้นทั่วลำตัวมีจุดแต้มสีน้ำตาลเข้มหางเป็นปล้องดำสลับขาว 6-9 ปล้อง ปลายหางสีขาว มีต่อมสร้างสารที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารกันในระหว่างชะมด สารนี้เรียกว่าน้ ามันชะมด (Vivet ) ซึ่งประกอบด้วยแอมโมเนีย ไขมัน และน้ำมันระเหย เป็นสารที่นำมาใช้ในอุตสาหกรรมผลิตน้ำหอมและอื่น ๆ น้ำมันชะมดจะถูกสร้างและเก็บไว้ในถุงใกล้อวัยวะสืบพันธุ์ของทั้งเพศผู้และเมีย จึงนิยมนำชะมดเช็ดมาเลี้ยงเพื่อเก็บน้ำมันชะมดขาย

ถิ่นอาศัย :

ประเทศพม่า ไทย อินเดีย อินโดนีเซีย และจีน อาศัยอยู่ตามทุ่งหญ้า หรือชายป่า หรือใกล้หมู่บ้าน ไม่ชอบอยู่ตามป่าทึบ

อาหาร :

แมลง ไส้เดือน พืชผลไม้ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่น หนู กระรอก สัตว์สะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก สัตว์เลื้อยคลาน ( งู กิ้งก่า ) นอกจากนี้ยังกิน นก ปู กิ้งกือ หอย ปลา ด้วยแต่ในปริมาณน้อย

พฤติกรรม :

หากินตามพื้นดินในเวลากลางคืน แต่ก็สามารถปีนต้นไม้ได้ดี มีนิสัยชอบอยู่โดดเดี่ยว แต่บางครั้งก็พบเป็นคู่ หลบนอนอยู่ตามโพรงไม้ ใต้ก้อนหิน หรือตามทุ่งหญ้า หรือใต้ไม้พุ่ม

สถานภาพปัจจุบัน :

สิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์

อนุกรมวิธาน

CLASS : Mammalia

ORDER : Carnivora

FAMILY : Viverridae

GENUS : Viverricula

SPECIES : Small Indian Civet (Viverricula indica)

สถานะภาพทางการอนุรักษ์ : สิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์

วัยเจริญพันธุ์ :

พบลูกอ่อนเกือบตลอดทั้งปี ลูกอ่อนจะอาศัยอยู่ตามโพรงเล็ก ๆ ซึ่งขุดขึ้นใต้ก้อนหิน หรือที่โคนต้นไม้ โดยเพศเมียจะทำหน้าที่ดูแลลูก ให้ลูกครอกละ 2 – 5 ตัว

ข้อมูลอ้างอิง :

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 2560