พญากระรอกดำ(ใหญ่)/ Black Giant Squirrel (Ratufa bicolor)

สิ่งที่น่าสนใจ :

เป็นกระรอกขนาดใหญ่ ขนด้านบนของลำตัวมีสีน้ำตาลไหม้ ด้านล่างถึงท้องมีสีอ่อนเป็นสีครีมหรือ สีส้ม หางเป็นพวงยาวใหญ่สีดำ มีหนวดสีดำยาวเห็นได้ชัด ขอบตามีสีด้า คางมีจุดสีเข้ม 2 จุด หาง เล็บเท้าโค้งแหลมคมมาก ตัวเมียมีเต้านม 3 คู่

ถิ่นอาศัย :

พบในเนปาล อัสสัม พม่า จีนตอนใต้ เกาะไหหลำ อินโดจีน มาเลเซีย สุมาตรา ชวา และบาหลี ประเทศไทยมีมากทางภาคใต้ แถวจังหวัดตรัง เกาะภูเก็ต สมุย เกาะพงัน กาญจนบุรี และจันทบุรี ทางภาคใต้เรียก "พะแมว" ์อยู่ในป่าดิบแล้งและป่าเบญจพรรณ

อาหาร :

เป็นสัตว์กินผลไม้เป็นอาหารหลัก และกินแมลง ไข่นก

พฤติกรรม :

ออกหากินตอนกลางวัน พบเห็นได้ยาก เป็นสัตว์อยู่ในป่าดงดิ บีความปราดเปรียวว่องไว อยู่บนต้นไม้สูง ชอบร้องทักเมื่อเห็นคนหรือสัตว์อื่น หากินตัวเดียว

สถานภาพปัจจุบัน :

สิ่งมีชีวิตที่เกือบอยู่ในข่ายเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์

อายุเฉลี่ย :

อายุยืน 10 กว่าปี

วัยเจริญพันธุ์ :

ในฤดูผสมพันธุ์จึงจะอยู่เป็นคู่ พญากระรอกดำผสมพันธุ์ได้เมื่อมีอายุประมาณ 2 ปี ตั้งท้องนาน 28 วัน ออกลูกครั้งละ 1-2 ตัว ทำรังด้วยกิ่งไม้ใบไม้แห้งตามยอดไม้สูง ๆ มันจะนอนในรังเสมอไม่ว่าจะมีหรือไม่มีลูกอ่อนก็ตาม มักทำรังไว้หลายแห่ง ส่วนจะอาศัยอยู่ในรังไหนก็แล้วแต่ความอุดมสมบูรณ์ของอาหารในบริเวณนั้น จะเลือกอาศัยอยู่ในรังซึ่งบริเวณนั้นหาอาหารได้ง่าย

ขนาดและน้ำหนัก :

เป็นกระรอกขนาดใหญ่ มากที่สุด มีความยาวตั้งแต่ปลายจมูกถึงโคนหาง 33-37.5 เซนติเมตร หางยาว 42.5-46 เซนติเมตร น้้าหนัก 1-1.6 กิโลกรัม

ข้อมูลอ้างอิง :

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 06 เมษายน 2560