พังพอนธรรมดา/Javan Mongoose (Herpestes javanicus)

สิ่งที่น่าสนใจ :

ตัวโตกว่ากระรอกเล็กน้อย ตัวผู้มีขนาดใหญ่กว่าตัวเมียมาก ขนหัวมีสีแดง และจมูกมีสีเข้ม ลำตัวมีขนสีน้ำตาลเข้ม โดยเส้นขนแต่ละเส้นจะมีวงสีขาว และน้ำตาลสลับกัน เมื่อพังพอนตกใจขนจะตั้งขึ้น และสีขนที่วงสีเข้มและอ่อนสลับกัน ช่วยให้พังพอนสามารถพรางตัวจากศัตรูได้ ขนที่ขามีสีเดียวกับลำตัว หรือ เข้มกว่าเล็กน้อยหางยาวประมาณ 2 ใน 3 ของความยาวหัวและลำตัว เพศเมียมีเต้านม 3 คู่

ถิ่นอาศัย :

มีถิ่นอาศัยอยู่ใน ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย อินโดเนียเซียในเกาะชวา และทางตอนเหนือของเกาะสุมาตรา อาศัยอยู่ตามทุ่งหญ้า ป่าเสื่อมโทรม และชายป่าใกล้หมู่บ้าน ไม่พบในป่าสมบูรณ์

อาหาร :

ชอบกินเนื้อสัตว์เล็กต่างโดยเฉพาะอย่างยิ่ง งู และหนู รวมทั้ง กบ เขียด ปู เป็ด ไก่ นก แมลง และผลไม้

พฤติกรรม :

เป็นสัตว์หากินทั้งกลางวันและกลางคืน น โดยมักพบวิ่งข้ามถนน หรือทางเดินในเวลากลางวัน เป็นสัตว์ที่ชอบอยู่โดดเดี่ยวตามลำพัง นอนในโพรงดิน ไม่ชอบไต่ขึ้นต้นไม้ ชอบป่าหญ้าหรือตามป่าโปร่งมากกว่าป่าทึบ เป็นสัตว์ที่ว่องไวมาก เป็นนักล่าที่กล้าหาญสามารถล่าสัตว์ที่มีขนาดใหญ่กว่าตัว เช่น เป็ด ไก่บ้านได้ มีจมูกดีสามารถใช้ดมกลิ่นตามเหยื่อไปถึงโพรงของเหยื่อได้ ปกติแล้วจะล่าหนูเป็นอาหาร แต่ก็จะกินสัตว์อื่น นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าพังพอนสามารถล่างูเห่าได้ เมื่อต่อสู่กับงูเห่าพังพอนจะพองขน และวิ่งไปรอบคู่ต่อสู้ โดยอยู่ห่างจากระยะที่งูจะฉกถึง พังพอนจะตั้งขนขึ้นทำให้มีขนาดใหญ่งูจึงฉกไม่ถูก เมื่องูเห่าฉกผิดที่หลายครั้งพิษที่ออกมาในครั้งหลัง ๆ จึงมีปริมาณน้อย และพังพอนยังค่อนข้างว่องไวและตื่นตัวกว่า มันจะรอจังหวะเหมาะจึงเข้าไปกัดที่หลังคอ หรือหัวงูเห่า

สถานภาพปัจจุบัน :

สิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์

อนุกรมวิธาน

CLASS : Mammalia

ORDER : Carnivora

FAMILY : Herpestidae

GENUS : Herpestes

SPECIES : Herpestes javanicus

สถานะภาพทางการอนุรักษ์ : สัตว์ป่าคุ้มครอง

อายุเฉลี่ย :

อายุยืนประมาณ 12 ปี

วัยเจริญพันธุ์ :

อาศัยอยู่ในโพรงบนพื้นดิน หรือโพรงไม้ ไม่มีฤดูผสมพันธุ์ที่แน่นอน พังพอนเริ่มผสมพันธุ์ ได้เมื่อมีอายุ 2 ปี ระยะตั้งท้องนาน 6 สัปดาห์ ออกลูกครั้งละ 2-4 ตัว

ขนาดและน้ำหนัก :

ขนาด HB = 350 – 410 มิลลิเมตร T = 250 – 290 มิลลิเมตร HF = 60 – 70 มิลลิเมตร E = 18 – 31 มิลลิเมตร น้้าหนัก = 0.5 – 1 กิโลกรัม ความยาวกระโหลก = 76 มิลลิเมตร

ข้อมูลอ้างอิง :

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 06 เมษายน 2560