ลิงกังเหนือ/Northern Pig-tailed Macaque (Macaca leonina)

สิ่งที่น่าสนใจ :

ลักษณะขนบนหัวสั้นสีเทาหรือสีน้ำตาล และชี้วนเป็นก้นห้อยจากตรงกลางจุดบนสุดของหัว เรียกขนแบบนี้ว่า รูปเกือกม้า ขนที่แก้มและที่ขมับชี้ไปทางด้านหลังและเฉียงขึ้นเล็กน้อย ในตัวเมียจะน้อยกว่าตัวผู้ ลำตัวมีสี 2 แบบคือ แบบลำตัวด้านบนสีน้ำตาลแกมเทาและแบบลำตัวด้านบนสีน้ำตาลแกมแดง ขนตรงส่วนใต้ท้องมีสีจางจนเกือบขาว หางยาวเรียวคล้ายหางหมู ยาวไม่เกิน 1 ใน 3 ของความยาวหัวและลำตัว

ถิ่นอาศัย :

ลิงกังจะดำรงชีวิตในป่าดิบชื้นทั้งแบบพื้นราบและเป็นภูเขา อาจพบในป่าที่กำลังฟื้นตัวแต่เป็นพื้นที่ที่ต่อเนื่องกับป่าดิบชื้น (https://primate.wisc.edu, 2005) การกระจายพันธุ์ของลิงกังเหนือ มีการกระจายพันธุ์ในประเทศเอเชียใต้และเอเชียตะวันเฉียงใต้ เช่นอินเดีย บังคลาเทศ เมียนมาร์ ไทย จีน ลาว กัมพูชาและเวียดนาม (https://neprimateconservancy.org, 2020) ปัจจุบันมีการแยกชนิดเป็นลิงกังเหนือ (Northern pig-tailed macaque , Macaca leonina) และลิงกังใต้ ( Southern pig-tailed macaque ) (https://primate.wisc.edu, 2005) ที่มีการกระจายพันธุ์ในพื้นที่ตั้งแต่ภาคใต้ตอนล่าง มาเลเซีย ไปจนถึงเกาะบอร์เนีย สุมาตราของอินโดนีเซีย (https://animalia.bio, 2022)

อาหาร :

ลิงกังกินผลไม้ที่ตกบนพื้นดินเป็นอาหารหลัก มีข้อมูลว่ากินผลไม้มากกว่า 100 ชนิด รวมทั้งส่วนอื่นๆ ของพืชที่อยู่บนพื้นป่า อาหารอื่นๆที่กินเช่น ไข่นก สัตว์ขนาดเล็กเช่น หนอนผีเสื้อ (https://neprimateconservancy.org, 2020)

พฤติกรรม :

ฝูงลิงกังมีขนาดใหญ่โดยมีจำนวน 9-81 ตัว แต่ในช่วงการออกหากินลิงกังจะแยกออกเป็นกลุ่มย่อย เพื่อลดการแย่งอาหารตั้งแต่ 2-6 ตัว ซึ่งในช่วงที่กำลังหากินมีการเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มย่อยกันด้วยการใช้เสียง ลิงกังมีกิจกรรมทั้งบนดินและบนต้นไม้ การใช้เวลาในพื้นที่ทั้งสองจะมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะถิ่นที่อยู่ ในแต่ละวันลิงกังจะมีการเดินทางในพื้นป่าเป็นระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตรภายในอาณาเขตของฝูงตัวเอง สัดส่วนของกิจกรรมจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลและปริมาณผลไม้ ลิงกังเหนือไม่มีการปกป้องอาณาเขต ไม่มีการต่อสู้กับลิงกังฝูงที่อยู่ใกล้กันและมีการซ้อนทับอาณาเขต ฝูงจะมีการเปลี่ยนต้นไม้ที่จะใช้นอนในแต่ละคืน (https://primate.wisc.edu, 2005)

สถานภาพปัจจุบัน :

สิ่งมีชีวิตที่เกือบอยู่ในข่ายใกล้การสูญพันธุ์

วัยเจริญพันธุ์ :

ลิงกังเริ่มผสมพันธุ์ได้เมื่อมีอายุ 3-4 ปี ผสมพันธุ์ทุกฤดู ระยะตั้งท้องประมาณ 5-7 เดือน ออกลูกครั้งละ 1 ตัว และมีอายุยืนราว 25 ปี ตัวผู้หรือแต่ละตัวอาจผสมพันธุ์กับตัวอื่นได้หลายตัว และไม่อยู่เป็นคู่แน่นอน

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 2560