ค่างห้าสี/Red-shanked Douc Langur (Pygathrix nemaeus)

สิ่งที่น่าสนใจ :

ค่างห้าสีเป็นค่างที่มีสีสะดุดตามาก จัดเป็นค่างที่สวยงามที่สุดในโลก โดยมีสีขนตามร่างกายผสานกัน 5 สี คือ ดำ เทา ขาว น้ำตาลแดงและ ส้ม ส่วนหลัง กระหม่อม แขนบนด้านด้านนอกและหน้าท้องขนสีเทา หน้าอก แขนบนด้านใน ต้นขาด้านในและนอก รวมทั้งมือและเท้าขนสีดำ หน้าแข้งและน่องสีขนสีน้ำตาลแดง แขนท่อนล่างและหางสีขาว

ถิ่นอาศัย :

พบการกระจายพันธุ์ในพื้นที่ภาคกลางของเวียดนาม ตะวันออกของเฉียงเหนือของลาว ตะวันออกเฉียงใต้ของกัมพูชา

อาหาร :

กินใบไม้ ยอดไม้เหมือนค่างทั่วไป

พฤติกรรม :

เป็นสัตว์สังคมที่อยู่รวมกันเป็นฝูงทั้งสองเพศ จำนวนของเพศเมียมากกว่า โดยเพศผู้จะเป็นผู้นำฝูง ขนาดของกลุ่มขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของอาหารและการรบกวนจากมนุษย์ หากินในเวลากลางวัน ด้วยการเคลื่อนตัวในชั้นเรือนยอดของป่า การเคลื่อนที่ด้วยการโหนตัวตามกิ่งไม้ด้วยมือและแขน รวมทั้งการกระโดดโดยใช้ขาหลังผลักตัวให้เคลื่อนไปข้างหน้า และการเหยียดแขนขึ้นเหนือหัว หางจะเป็นตัวช่วยในการการสร้างความสมดุล ตอนกลางคืนนอนบนส่วนเรือนยอดของต้นไม้ใหญ่ที่มีใบไม้ปกคลุมหนาแน่น

อนุกรมวิธาน

CLASS : Mammalia

ORDER : Primates

FAMILY : Cercopithecidae

GENUS : Pygathrix

SPECIES : Red-shanked Douc Langur (Pygathrix nemaeus)

อายุเฉลี่ย :

อายุขัยเฉลี่ย 25 ปี

วัยเจริญพันธุ์ :

การผสมพันธุ์จะอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงธันวาคม ระยะตั้งท้องอยู่ในช่วง 165 - 190 วัน ออกลูกครั้งละ 1 ตัว เพศเมียถึงช่วงวัยสมบูรณ์พันธุ์ที่อายุ 4 ปี ส่วนเพศผู้อยู่ในช่วง 4 - 5 ปี

ขนาดและน้ำหนัก :

ค่างห้าสีเพศผู้ความยาวหัวรวมลำตัว เฉลี่ย 61 เซนติเมตร เพศเมีย 54.5 เซนติเมตร น้ำหนักเพศผู้เฉลี่ย 11 กิโลกรัม ส่วนเพศเมีย 8.44 กิโลกรัม ส่วนความยาวหางอยู่ในช่วง 55.8 - 76.2 เซนติเมตร

ข้อมูลอ้างอิง :

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 2560