ค้นหาประกาศ

ค้นหาใบสมัครวันที่

หัวข้อประกาศ

20/03/2018
Example
  ดาวน์โหลด
19/03/2018
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรบุคคล (PMS) สังกัดสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
-  ตำแหน่ง : ลูกจ้างรายเดือน (สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล)สังกัด : สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลจำนวน 1 อัตรา
1ตำแหน่ง ดูรายละเอียด   ดาวน์โหลด
15/03/2018
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเป็นพนักงาน สังกัดสวนสัตว์อุบลราชธานี จำนวน 5 ราย
คณะกรรมการฯได้พิจารณาคัดเลือกบุคคล
ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศฯ และมีผู้ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติ  จำนวน  5 ราย ดังนี้

 1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สิทธิประโยชน์ 3 (3-6)  จำนวน 1 ราย ดังนี้

หมายเลขประจำตัวสอบที่ 101

นายพิทักษ์          ทองสวัสดิ์

2. ตำแหน่ง นักการศึกษาสวนสัตว์ 3 (3-6)  จำนวน 1 ราย ดังนี้

หมายเลขประจำตัวสอบที่ 201 

นายอรรถพล       จันทศิลา

 3. ตำแหน่ง นักโภชนาการสัตว์ 3 (3-6)  จำนวน 2 ราย ดังนี้

 หมายเลขประจำตัวสอบที่ 301

นายณัฐนนท์        กลมเกลียว

หมายเลขประจำตัวสอบที่ 302

นายภิชาติ           แสนส่ง

4. ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ 4 (4-6)  จำนวน 1 ราย ดังนี้

หมายเลขประจำตัวสอบที่ 401

นางสาวสุภัทรพรณพรรณ  ขุนทวี

 

ทั้งนี้ กำหนดการสอบคัดเลือก ในวันที่ 26  มีนาคม  2561ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงานสวนสัตว์อุบลราชธานี ดังนี้

- เวลา 09.00 . – 12.00 . ทดสอบศักยภาพความรู้ความสามารถทั่วไป และทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

- เวลา 13.30 . – 16.00 . สอบสัมภาษณ์

');">ดูรายละเอียด
 
15/03/2018
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งลูกจ้างรายเดือน ปฏิบัติงานด้านฮอร์โมนสัตว์ป่า สังกัดสำนักอนุรักษ์และวิจัย องค์การสวนสัตว์
ดูรายละเอียด   ดาวน์โหลด
15/03/2018
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งสัตวแพทย์ 4 (4-6) สังกัดสำนักอนุรักษ์ และวิจัย องค์การสวนสัตว์
ดูรายละเอียด   ดาวน์โหลด
08/03/2018
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเข้าเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์ สังกัดสวนสัตว์อุบลราชธานี จำนวน 4 อัตรา
ดูรายละเอียด  
05/03/2018
ทดสอบประกาศ
-  ตำแหน่ง : นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (3-6)สังกัด : สถาบันบริหารจัดการสวนสัตว์จำนวน 1 อัตรา
1ตำแหน่ง

คุณวุฒิ

อัตราเงินเดือน

หมายเหตุ

1.ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ (ชั้น ๑) จากสัตวแพทยสภา    
2.มีทักษะเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับงานรักษาสัตว์ เวชศาสตร์ระบบสืบพันธุ์ และวิทยาการสืบพันธุ์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

18,900 บาท

หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ป่า จะพิจารณาเป็นพิเศษ

');">ดูรายละเอียด   01/03/2018
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเข้าทำงานเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์ ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ 4 (4-6) สังกัดสำนักอนุรักษ์ และวิจัย
ดูรายละเอียด   ดาวน์โหลด