สวนสัตว์เชียงใหม่ | Official Website
สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์เชียงใหม่

ข่าวสารและกิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

ข่าวในองค์กร
อ่านทั้งหมด

บริการนักท่องเที่ยว
อ่านทั้งหมด

สถานที่แนะนำ
อ่านทั้งหมดองค์การสวนสัตว์โดย รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ นายอภิเดช สิงหเสนี เป็นผู้แทนจากองค์การสวนสัตว์ ในการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเฮือนวารีกุญชร สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

t20190711145513_15742.jpg
t20190711145512_15743.jpg
t20190711145511_15744.jpg
t20190711145507_15745.jpg
t20190711145509_15746.jpg
t20190711145510_15747.jpg
t20190711145506_15748.jpg
100 สวนสัตว์เชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200, โทร : 053-221179, แฟกซ์ : 053-222283 อีเมล์ : chiangmaizoomail@yahoo.com

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์