สวนสัตว์เชียงใหม่ | Official Website
สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์เชียงใหม่

ข่าวสารและกิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

ข่าวในองค์กร
อ่านทั้งหมด

บริการนักท่องเที่ยว
อ่านทั้งหมด

สถานที่แนะนำ
อ่านทั้งหมดสวนสัตว์เชียงใหม่ รับการฝึกอบรมและประชุมชี้แจง
ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี(CG) และความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 


ซึ่งมีรองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ นายสุเมธ กมลนรนาถ 
และ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง นางสิริมา พงศ์ปลื้มปิติชัย 

เป็นประธานในพิธีเปิด และเป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้(ตามลำดับ)


โดยมีผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ นายวุฒิชัย ม่วงมัน คณะผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมรับฟัง ซึ่งแบ่งผู้เข้ารับการอบรมเป็นสองกลุ่มช่วงเช้าและช่วงบ่าย ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานสวนสัตว์เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562

t20190709133315_15649.jpg
t20190709133310_15650.jpg
t20190709133317_15651.jpg
t20190709133327_15652.jpg
t20190709133335_15653.jpg
t20190709133344_15654.jpg
t20190709133404_15655.jpg
t20190709133427_15656.jpg
t20190709133440_15657.jpg
t20190709133448_15658.jpg
t20190709133505_15659.jpg
100 สวนสัตว์เชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200, โทร : 053-221179, แฟกซ์ : 053-222283 อีเมล์ : chiangmaizoomail@yahoo.com

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์