สวนสัตว์เชียงใหม่ | Official Website
สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์เชียงใหม่

ข่าวสารและกิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

ข่าวในองค์กร
อ่านทั้งหมด

บริการนักท่องเที่ยว
อ่านทั้งหมด

สถานที่แนะนำ
อ่านทั้งหมดสวนสัตว์เชียงใหม่เปิดการอบรมอาสาสมัครสวนสัตว์ รุ่นที่ 10 "Zoo Volunteer Vol.10”     ณ ห้องประชุมสโมสรหมีแพนด้า สวนสัตว์เชียงใหม่

นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครสวนสัตว์ รุ่นที่ 10 "Zoo Volunteer Vol.10” ระหว่างวันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2562

โดยโครงการอบรมเยาวชนอาสาสมัครเป็นอีกหนึ่งโครงการที่มุ่งเน้นให้เยาวชน มีการฝึกทักษะทางด้านสื่อนวัตกรรม การเรียนรู้สมัยใหม่ อีกทั้งยังได้ศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์จริง สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า คิดเป็น ทำเป็น เกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นการพัฒนาความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ เรื่องสัตว์ป่า การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เผยแพร่ไปยังนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป โดยอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการจะได้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อพัฒนาความสามารถในด้านต่างๆ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสัตว์ป่า การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

t20190629131404_15399.jpg
t20190629131419_15400.jpg
t20190629131545_15401.jpg
t20190629131615_15402.jpg
t20190629131644_15403.jpg
t20190629131655_15404.jpg
100 สวนสัตว์เชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200, โทร : 053-221179, แฟกซ์ : 053-222283 อีเมล์ : chiangmaizoomail@yahoo.com

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์