สวนสัตว์เชียงใหม่ | Official Website
สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์เชียงใหม่

ข่าวสารและกิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

ข่าวในองค์กร
อ่านทั้งหมด

บริการนักท่องเที่ยว
อ่านทั้งหมด

สถานที่แนะนำ
อ่านทั้งหมดรองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ นายอภิเดช สิงหเสนี เป็นผู้แทนจากองค์การสวนสัตว์ ในการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมเฮือนวารีกุญชร สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
t20190607191758_14963.jpg
t20190607191757_14964.jpg
t20190607191756_14965.jpg
t20190607191755_14966.jpg
t20190607191754_14967.jpg
t20190607191750_14968.jpg
t20190607191747_14969.jpg
100 สวนสัตว์เชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200, โทร : 053-221179, แฟกซ์ : 053-222283 อีเมล์ : chiangmaizoomail@yahoo.com

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์