สวนสัตว์เชียงใหม่ | Official Website
สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์เชียงใหม่

ข่าวสารและกิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

ข่าวในองค์กร
อ่านทั้งหมด

บริการนักท่องเที่ยว
อ่านทั้งหมด

สถานที่แนะนำ
อ่านทั้งหมดเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ นายวุฒิชัย ม่วงมัน นำผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างสวนสัตว์เชียงใหม่ ร่วมกันปลูกต้นไม้ ในบริเวณสวนสัตว์ฯ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ

โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2532  กำหนดให้  "วันต้นไม้แห่งชาติ"  ตรงกับ วันวิสาขบูชา (ขึ้น 15 ค่ำเดือน 6) ของทุกปี เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้คนไทย ตระหนักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ อันจะเป็นหนทางนำไปสู่การอนุรักษ์และรู้จักการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า เพื่อเก็บรักษาไว้ให้ลูกหลานต่อไปในอนาคต

t20190518134123_14276.jpg
t20190518134146_14277.jpg
t20190518134223_14278.jpg
t20190518134302_14279.jpg
t20190518134257_14280.jpg
t20190518134857_14281.jpg
100 สวนสัตว์เชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200, โทร : 053-221179, แฟกซ์ : 053-222283 อีเมล์ : chiangmaizoomail@yahoo.com

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์