สวนสัตว์เชียงใหม่ | Official Website
สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์เชียงใหม่

ข่าวสารและกิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

ข่าวในองค์กร
อ่านทั้งหมด

บริการนักท่องเที่ยว
อ่านทั้งหมด

สถานที่แนะนำ
อ่านทั้งหมดผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ คุณเบญจพล นาคประเสริฐ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร(เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี) ครั้งที่ 6 / 2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอาคาร SMEs ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ

t20190516163815_14152.jpg
t20190516163811_14153.jpg
t20190516163822_14154.jpg
t20190516163807_14155.jpg
t20190516163802_14156.jpg
t20190516163818_14157.jpg
t20190516163751_14158.jpg
100 สวนสัตว์เชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200, โทร : 053-221179, แฟกซ์ : 053-222283 อีเมล์ : chiangmaizoomail@yahoo.com

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์