สวนสัตว์เชียงใหม่ | Official Website
สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์เชียงใหม่

ข่าวสารและกิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

ข่าวในองค์กร
อ่านทั้งหมด

บริการนักท่องเที่ยว
อ่านทั้งหมด

สถานที่แนะนำ
อ่านทั้งหมดสวนสัตว์เชียงใหม่ จัดพิธีพุทธาภิเษกองค์พระพุทธรูป พระนวพุทธมหาบารมี อายุประมาณ 600-800 ปี เพื่ออนุรักษ์งานศิลปวัฒนธรรมทางพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ณ วัดกู่ดินขาว ภายในสวนสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ พลตำรวจเอกพัชรวาท วงษ์สุวรรณ อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สมาชิกสภานิติบัญัติแห่งชาติ ประธานในพิธี พร้อมด้วย พลตำรวจเอก พิชิต ควรเดชะคุปต์ ประธานคณะกรรมธิการ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว สภานิติติบัญญัติแห่งชาติ และ พลตำรวจโท บุญเรือง ผลพาณิชย์ อดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สมาชิกสภานิติบัญัติแห่งชาติ ประธานอนุกรรมการการท่องเที่ยว โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับในการพิธีพุทธาภิเษกองค์พระพุทธรูป พระนวพุทธมหาบารมี โดยการบูรณปฏิสังขรณ์พระอุระโบราณ (ชิ้นส่วนของอก) ที่อยู่ในวัดกู่ดินขาว ที่มีอายุประมาณ 600-800 ปี โดยกรมศิลปากรเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการออกแบบองค์พระพุทธรูป นำชิ้นส่วนของพระอุระมาประกอบเป็นที่เรียบร้อย นำมาประดิษฐานไว้บนวิหาร ณ วัดกู่ดินขาว ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ และได้กำหนดจัดพิธีพุทธาภิเษกนี้ขึ้น และมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

วัดกู่ดินขาว เป็นหลักฐานการก่อสร้างวัดเพียงแห่งเดียวของเวียงเจ็ดลิน ที่เหลือหลักฐานที่ค่อนข้างสมบูรณ์ที่สุดในเขตสวนสัตว์เชียงใหม่ กลุ่มโบราณสถานในบริเวณวัด ประกอบด้วย เจดีย์ประธาน วิหาร เจดีย์รายแปดเหลี่ยม และกำแพงแก้วเขตพุทธาวาส ก่อนการบูรณะมีสภาพที่ต้นไม้ขึ้นในส่วนต่างๆ ของโบราณสถาน มีการพังทลาย ทรุดโทรม ซึ่งสำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่ 6 เชียงใหม่ ได้ทำการบูรณะเมื่อปี 2543

โดยประชาชนทั่วไป และ นักท่องเที่ยวทุกท่านสามารถเดินทางมาสักการะบูชา "พระนวพุทธมหาบารมี" ได้ที่โบราณสถานวัดกู่ดินขาวภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ ได้ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 17.00 น. ทุกวัน

t20190508132527_13653.jpg
t20190508132544_13654.jpg
t20190508132602_13655.jpg
t20190508132611_13656.jpg
t20190508132618_13657.jpg
t20190508132630_13658.jpg
t20190508132642_13659.jpg
t20190508132650_13660.jpg
t20190508132707_13661.jpg
t20190508132722_13662.jpg
t20190508132739_13663.jpg
t20190508132749_13664.jpg
t20190508132816_13665.jpg
t20190508132831_13666.jpg
t20190508132858_13667.jpg
100 สวนสัตว์เชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200, โทร : 053-221179, แฟกซ์ : 053-222283 อีเมล์ : chiangmaizoomail@yahoo.com

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์