สวนสัตว์เชียงใหม่ | Official Website
สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์เชียงใหม่

ข่าวสารและกิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

ข่าวในองค์กร
อ่านทั้งหมด

บริการนักท่องเที่ยว
อ่านทั้งหมด

สถานที่แนะนำ
อ่านทั้งหมดองค์การสวนสัตว์โดย ท่านผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ คุณเบญจพล นาคประเสริฐ เป็นประธานในการประชุมร่วมฯ ระหว่าง องค์การสวนสัตว์ และ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ในวาระ(ขั้นตอน) การเปลี่ยนถ่ายโอนย้ายต้นสังกัดของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 

โดยมีคณะผู้บริหารจากองค์การสวนสัตว์, สวนสัตว์เชียงใหม่ รวมทั้ง ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ นายวุฒิชัย ม่วงมัน เข้าร่วมการประชุม 

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมเฮือนวารีกุญชร สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
t20190426143833_13435.jpg
t20190426143838_13436.jpg
t20190426143847_13437.jpg
t20190426143914_13438.jpg
t20190426143932_13439.jpg
t20190426143938_13440.jpg
t20190426143959_13441.jpg
t20190426144040_13442.jpg
t20190426144054_13443.jpg
100 สวนสัตว์เชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200, โทร : 053-221179, แฟกซ์ : 053-222283 อีเมล์ : chiangmaizoomail@yahoo.com

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์