สวนสัตว์เชียงใหม่ | Official Website
สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์เชียงใหม่

ข่าวสารและกิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

ข่าวในองค์กร
อ่านทั้งหมด

บริการนักท่องเที่ยว
อ่านทั้งหมด

สถานที่แนะนำ
อ่านทั้งหมดสวนสัตว์เชียงใหม่
จัดการฝึกอบรมในโครงการพัฒนาบุคลากรด้านกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง, และโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม ประจำปี งบประมาณ 2562 รวมทั้ง มีการแสดงเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของสวนสัตว์เชียงใหม่ 
โดยมี ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ คุณวุฒิชัย ม่วงมัน เป็นประธาน รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่ของสวนสัตว์เชียงใหม่ในทุกระดับ เข้าร่วม. ในระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2562
t20190321170850_12431.jpg
t20190321170853_12432.jpg
t20190321170856_12433.jpg
t20190321170908_12434.jpg
t20190321170912_12435.jpg
t20190321170918_12436.jpg
t20190321170920_12437.jpg
t20190321170926_12438.jpg
t20190321170934_12440.jpg
t20190321170938_12441.jpg
t20190321170941_12442.jpg
t20190321170945_12443.jpg
t20190321170948_12444.jpg
t20190321170951_12445.jpg
100 สวนสัตว์เชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200, โทร : 053-221179, แฟกซ์ : 053-222283 อีเมล์ : chiangmaizoomail@yahoo.com

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์