สวนสัตว์เชียงใหม่ | Official Website
สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์เชียงใหม่

ข่าวสารและกิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

ข่าวในองค์กร
อ่านทั้งหมด

บริการนักท่องเที่ยว
อ่านทั้งหมด

สถานที่แนะนำ
อ่านทั้งหมดฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์เชียงใหม่ได้จัดกิจกรรม Zoo Outreach Program 2562 ณ โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ราษ์ฎรังสฤษฎิ์) อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
t20190307141204_12213.jpg
t20190307141207_12214.jpg
t20190307141211_12215.jpg
t20190307141217_12216.jpg
t20190307141220_12217.jpg
t20190307141224_12218.jpg
t20190307141229_12219.jpg
t20190307141258_12220.jpg
t20190307141313_12221.jpg
t20190307141334_12222.jpg
t20190307141359_12223.jpg
t20190307141419_12224.jpg
t20190307141429_12225.jpg
t20190307141457_12226.jpg
t20190307141526_12227.jpg
t20190307141622_12228.jpg
t20190307141637_12229.jpg
t20190307141652_12230.jpg
t20190307141705_12231.jpg
100 สวนสัตว์เชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200, โทร : 053-221179, แฟกซ์ : 053-222283 อีเมล์ : chiangmaizoomail@yahoo.com

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์