สวนสัตว์เชียงใหม่ | Official Website
สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์เชียงใหม่

ข่าวสารและกิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

ข่าวในองค์กร
อ่านทั้งหมด

บริการนักท่องเที่ยว
อ่านทั้งหมด

สถานที่แนะนำ
อ่านทั้งหมดวันที่ 2 มีนาคม 2562 เวลา 7.00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ จัดกิจกรรม "ราชมงคลล้านนา เดินเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 13” เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โดยเริ่มเดินจากมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา มายังสวนสัตว์เชียงใหม่ โดยมี รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร รักษาการอธิการบดีฯ  เป็นประธานฯ  พร้อมผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา   ในการนี้ นายวุฒิชัย ม่วงมัน (ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่) พร้อมด้วยผู้บริหารสวนสัตว์เชียงใหม่ เข้าร่วมเดินเทิดพระเกียรติฯ ในครั้งนี้ด้วย

t20190302152819_12120.jpg
t20190302152829_12121.jpg
t20190302152843_12122.jpg
t20190302152907_12123.jpg
t20190302152924_12124.jpg
t20190302152938_12125.jpg
t20190302152957_12126.jpg
100 สวนสัตว์เชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200, โทร : 053-221179, แฟกซ์ : 053-222283 อีเมล์ : chiangmaizoomail@yahoo.com

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์