สวนสัตว์เชียงใหม่ | Official Website
สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์เชียงใหม่

ข่าวสารและกิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

ข่าวในองค์กร
อ่านทั้งหมด

บริการนักท่องเที่ยว
อ่านทั้งหมด

สถานที่แนะนำ
อ่านทั้งหมดสวนสัตว์เชียงใหม่ ร่วมทำแนวกันไฟ เพื่อป้องกันไฟป่า
-----
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. นายวุฒิชัย ม่วงมัน นำผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างสวนสัตว์เชียงใหม่ ทำแนวกันไฟ เพื่อป้องกันไฟป่า เนื่องจากสวนสัตว์เชียงใหม่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ ดอยสุเทพ-ปุย ซึ่งอาจเกิดไฟป่าในช่วงฤดูแล้งได้ พร้อมกันนี้ได้นำสื่อมวลชน ชมการฉีดพ่นละอองน้ำ เพื่อคลายร้อนให้แก่สัตว์ ในสวนสัตว์เชียงใหม่
t20190227153906_12058.jpg
t20190227153909_12059.jpg
t20190227153916_12060.jpg
t20190227153918_12061.jpg
t20190227153927_12062.jpg
t20190227153926_12063.jpg
t20190227153935_12064.jpg
t20190227153937_12065.jpg
t20190227153949_12066.jpg
t20190227153954_12067.jpg
t20190227153957_12068.jpg
t20190227154001_12069.jpg
t20190227154011_12070.jpg
t20190227154008_12071.jpg
t20190227154015_12072.jpg
t20190227154023_12073.jpg
t20190227154025_12074.jpg
100 สวนสัตว์เชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200, โทร : 053-221179, แฟกซ์ : 053-222283 อีเมล์ : chiangmaizoomail@yahoo.com

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์