สวนสัตว์เชียงใหม่ | Official Website
สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์เชียงใหม่

ข่าวสารและกิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

ข่าวในองค์กร
อ่านทั้งหมด

บริการนักท่องเที่ยว
อ่านทั้งหมด

สถานที่แนะนำ
อ่านทั้งหมดสวนสัตว์เชียงใหม่โดยฝ่ายการศึกษา ได้ดำเนินการเปิดพื้นที่ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ รวมทั้งอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆที่จำเป็นในการใช้จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือสำหรับกลุ่มโรงเรียนในเขตพื้นที่ 8 จังหวัดของภาคเหนือตอนบน

โดยในครั้งนี้ เป็นการเข้าใช้พื้นที่ของโรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ ซึ่งได้นำกลุ่มลูกเสือต่างๆกว่า 129 ชีวิตเข้ามาทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ในระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธื 2562 และบรรลุผลสำเร็จ ลุล่วงไปเป็นอย่างดี 

ซึ่งหากโรงเรียนไหน หรือ หน่วยงานใด มีความสนใจในการเข้ามาใช้พื้นที่ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่เพื่อจัดกิจกรรมใดๆ สามารถติดต่อสอบถามและรับคำปรึกษาจากกลุ่มวิทยากรมืออาชีพได้โดยตรง ที่ ฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์เชียงใหม่ โทร. 053-210-374, e-mail : cmzooedu@gmail.com
t20190222145620_11841.jpg
t20190222145646_11842.jpg
t20190222145713_11843.jpg
t20190222145734_11844.jpg
t20190222145748_11845.jpg
t20190222145821_11846.jpg
t20190222145831_11847.jpg
100 สวนสัตว์เชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200, โทร : 053-221179, แฟกซ์ : 053-222283 อีเมล์ : chiangmaizoomail@yahoo.com

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์