สวนสัตว์เชียงใหม่ | Official Website
สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์เชียงใหม่

ข่าวสารและกิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

ข่าวในองค์กร
อ่านทั้งหมด

บริการนักท่องเที่ยว
อ่านทั้งหมด

สถานที่แนะนำ
อ่านทั้งหมดสวนสัตว์เชียงใหม่ รับการตรวจประเมินขั้นตอนที่ 2 ในการขอการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน มอก. 14001-2559 (ISO 14001:2015) 

สำหรับขอบข่าย : การอนุรักษ์และค้นคว้าวิจัยทรัพยากรสัตว์ป่า รวมทั้ง การบริการด้านสวนสัตว์และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ กระทรวงอุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2561

โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงาน นำโดย ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ คุณวุฒิชัย ม่วงมัน ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจฯ  และรับการสัมภาษณ์ตามขั้นตอนการตรวจประเมิน
t20180904084835_8536.jpg
t20180904084839_8537.jpg
t20180904084843_8538.jpg
t20180904084848_8539.jpg
t20180904084853_8540.jpg
t20180904084859_8541.jpg
t20180904084908_8542.jpg
t20180904084911_8543.jpg
t20180904084917_8544.jpg
t20180904084920_8545.jpg
t20180904084924_8546.jpg
100 สวนสัตว์เชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200, โทร : 053-221179, แฟกซ์ : 053-222283 อีเมล์ : chiangmaizoomail@yahoo.com

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์