สวนสัตว์เชียงใหม่ | Official Website
สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์เชียงใหม่

ข่าวสารและกิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

ข่าวในองค์กร
อ่านทั้งหมด

บริการนักท่องเที่ยว
อ่านทั้งหมด

สถานที่แนะนำ
อ่านทั้งหมดสวนสัตว์เชียงใหม่มุ่งมั่นปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ส่วนจัดแสดงสัตว์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับและสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว

ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ คุณวุฒิชัย ม่วงมัน พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ คุณวิทยา สิงห์คำ และคณะผู้บริหารและพนักงานสวนสัตว์เชียงใหม่
ร่วมกับ นักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกันลงพื้นที่เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในส่วนจัดแสดงสัตว์ต่างๆและพื้นที่โดยรอบสวนสัตว์เชียงใหม่ 
ให้มีความสะอาดสวยงามเป็นธรรมชาติ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านพื้นที่ในการรองรับนักท่องเที่ยวในฤดูกาลท่องเที่ยวที่กำลังจะมาถึง
รวมทั้งเป็นการปรับปรุงและพัฒนาสวนสัตว์เชียงใหม่ในภาพรวม เพื่อสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว และเพื่อยกระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวให้มีระดับสูงมากขึ้นไปตามลำดับ 

t20180817143223_8318.jpg
t20180817143230_8319.jpg
t20180821123333_8320.jpg
t20180821123338_8321.jpg
t20180821123406_8322.jpg
t20180821123409_8323.jpg
t20180821123429_8324.jpg
t20180821123428_8325.jpg
t20180821123534_8326.jpg
t20180821123543_8327.jpg
100 สวนสัตว์เชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200, โทร : 053-221179, แฟกซ์ : 053-222283 อีเมล์ : chiangmaizoomail@yahoo.com

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์