สวนสัตว์เชียงใหม่ | Official Website
สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์เชียงใหม่

ข่าวสารและกิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

ข่าวในองค์กร
อ่านทั้งหมด

บริการนักท่องเที่ยว
อ่านทั้งหมด

สถานที่แนะนำ
อ่านทั้งหมดวันที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 น. นายวุฒิชัย  ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่  พร้อมผู้บริหารสวนสัตว์เชียงใหม่ 
ให้การต้อนรับ นายอภิเดช สิงหเสนี รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ ประธานคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินฯ 
และคณะผู้ตรวจประเมินมาตรฐานการจัดการเรียนรู้ ของแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสังคมแห่งการเรียนรู้ประเภทสวนสัตว์   ณ  ห้องประชุมชั้น 2  สวนสัตว์เชียงใหม่
t20180802094631_8002.jpg
t20180802094639_8003.jpg
t20180802094644_8004.jpg
t20180802094652_8005.jpg
t20180802094655_8006.jpg
t20180802094701_8007.jpg
t20180802094707_8008.jpg
t20180802094714_8009.jpg
t20180802094719_8010.jpg
100 สวนสัตว์เชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200, โทร : 053-221179, แฟกซ์ : 053-222283 อีเมล์ : chiangmaizoomail@yahoo.com

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์