สวนสัตว์เชียงใหม่ | Official Website
สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์เชียงใหม่

ข่าวสารและกิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

ข่าวในองค์กร
อ่านทั้งหมด

บริการนักท่องเที่ยว
อ่านทั้งหมด

สถานที่แนะนำ
อ่านทั้งหมด


เชิญร่วมกิจกรรม วันดื่มนมโลก ที่ สวนสัตว์เชียงใหม่ กันนะครับ วันศุกร์ ที่ 1 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 8.30 น.เป็นต้นไป

"วันดื่มนมโลก”ปีนี้ ดื่มนมฟรี!! ที่สวนสัตว์เชียงใหม่

สวนสัตว์เชียงใหม่ ร่วมกับ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ภาคเหนือตอนบน ได้จัดกิจกรรม "วันดื่มนมโลก” ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ ที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00น. เพื่อให้ความสำคัญและสนับสนุนการบริโภคนม พร้อมร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์และกระตุ้นให้เห็นความสำคัญของการบริโภคนม ด้วยการให้ความรู้และคุณประโยชน์ของนมให้แก่เยาวชน และประชาชนทั่วไป
สำหรับวันดื่มนมโลกในปีนี้ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ได้เข้ามาจัดร่วมกับสวนสัตว์เชียงใหม่ โดยมี นายวุฒิชัย ม่วงมัน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ ให้การต้อนรับ นายวินิจ วงค์วโรฬาร หัวหน้าสำนักงานองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ภาคเหนือตอนบนและผู้ร่วมงาน "วันดื่มนมโลก” ประจำปี 2561 ภายในงานมีนิทรรศการ อสค.เกี่ยวกับวันดื่มนมโลก พร้อมทั้ง ดื่มนมฟรี และมีการแข่งขันดื่มนมเพื่อสุขภาพ นอกจากนี้ยังมีการแจกนมฟรีให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยว สวนสัตว์เชียงใหม่อีกด้วย ตั้งแต่วันที่ 1-3 มิถุนายน นี้ เท่านั้น
องค์การอาหารแห่งสหประชาชาติ หรือ The Food and Agriculture Organization หรือ FAO กำหนดให้วันที่ 1 มิถุนายน ของทุกปี เป็น ‘วันดื่มนมโลก’ (World Milk Day) เพื่อให้ประเทศต่างๆ และองค์กรที่ให้ความสำคัญและสนับสนุนการบริโภคนม ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์และกระตุ้นให้เห็นความสำคัญของการบริโภคนม ด้วยการให้ความรู้และคุณประโยชน์ของนมให้แก่ประชาชน โดย ปัจจุบันมีมากกว่า 35 ประเทศทั่วโลก ที่ได้มีการจัดกิจกรรมวันดื่มนมโลก

อย่าลืมมาดื่มนมฟรี!! ที่สวนสัตว์เชียงใหม่กันนะคะ

100 สวนสัตว์เชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200, โทร : 053-221179, แฟกซ์ : 053-222283 อีเมล์ : chiangmaizoomail@yahoo.com

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์