สวนสัตว์เชียงใหม่ | Official Website
สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์เชียงใหม่

ข่าวสารและกิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

ข่าวในองค์กร
อ่านทั้งหมด

บริการนักท่องเที่ยว
อ่านทั้งหมด

สถานที่แนะนำ
อ่านทั้งหมด


สวนสัตว์เชียงใหม่ตระหนักถึ งความสำคัญซึ่งประเพณีอันดี งามที่ควรค่าแก่การรักษาไว้  จึงได้จัดงานประเพณีวันสงกร านต์ เพื่อเป็นการเชิญชวนและส่งเ สริมให้ประชาชนเดินทางมาทำก ิจกรรมในวันครอบครัวที่ทางส วนสัตว์เชียงใหม่ได้จัดเตรี ยมไว้ต้อนรับ โดยภายในงานมีกิจกรรมที่จัด เตรียมไว้ให้นักท่องเที่ยวไ ด้ร่วมสนุกมากมาย 

อาทิ กิจกรรมสรงน้ำพระ ณ วัดกู่ดินขาว 
กิจกรรมมัจฉาพาโชค 
กิจกรรม Enrichment การแสดงการส่งเสริมพฤติกรรม สัตว์ เผื่อคลายร้อนให้กับสัตว์ต่ างๆ เช่น ให้ผมไม้หวานเย็นกับหมีขอ ให้ใบไม้แช่เย็นกับยีราฟ

นอกจากนี้ทางสวนสัตว์เชียงใ หม่ยังมีกิจกรรมพิเศษ Chiang Mai Zoo Festival 2018 ไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ร่วม สนุกกับ 

Zoo Summer Water Park คลายร้อนไปกับสวนน้ำในช่วงซ ัมเมอร์ 

และ Zoo Snow Man หุ่นหิมะขนาดใหญ่ มีความสูงถึง 2.5 เมตร ในอุณหภูมิติดลบ 7 องศา ภายในสโนว์โดม

นักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถ เดินทางมาเที่ยวสวนสัตว์เชี ยงใหม่ในช่วงเทศกาลวันสงกรา นต์ได้ตั้งแต่วันที่ 12-16 เมษายน 2561 และสามารถเดินทางมาเที่ยวได ้ในทุกๆวันตั้งแต่เวลา 08.30 ถึงเวลา 16.30 น.
 
100 สวนสัตว์เชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200, โทร : 053-221179, แฟกซ์ : 053-222283 อีเมล์ : chiangmaizoomail@yahoo.com

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์