สวนสัตว์เชียงใหม่ | Official Website
สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์เชียงใหม่

ข่าวสารและกิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

ข่าวในองค์กร
อ่านทั้งหมด

บริการนักท่องเที่ยว
อ่านทั้งหมด

สถานที่แนะนำ
อ่านทั้งหมด


องค์การสวนสัตว์ จัดประกวดคลิป "Amazing Zoo 2017” หวังดึงเยาวชนคนรุ่นใหม่รักษ์สัตว์ป่า ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

องค์การสวนสัตว์ จัดโครงการประกวดคลิปวีดีโอ ภายใต้หัวข้อ "Amazing Zoo 2017” หวังสร้างกระแสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ตื่นตัว ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ณ ลานกิจกรรมประตูอู่ทอง สวนสัตว์ดุสิต รศ.น.สพ.ปานเทพ รัตนากร ประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์ พร้อมด้วยผู้บริหารองค์การสวนสัตว์ นายสมบัติ อนันตรัมพร กรรมการองค์การสวนสัตว์ (ประธานอนุกรรมการด้านบริหารจัดการสารสนเทศและพัฒนาธุรกิจดิจิตัล) และ นายสุริยา  แสงพงค์ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ ร่วมแถลงข่าวโครงการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์สวนสัตว์ในรูปแบบคลิปวิดีโอ ภายใต้หัวข้อ "Amazing Zoo 2017” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างกระแสให้เกิดการรักสัตว์ป่า ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและสร้างสรรค์ สื่อประชาสัมพันธ์สวนสัตว์ไทยผ่านรูปแบบคลิปวิดีโอ อันเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนคนรุ่นใหม่มีทัศนคติและค่านิยมที่ดีในการเที่ยวชมสวนสัตว์ของไทย รศ.น.สพ.ปานเทพ รัตนากร ประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์กล่าวว่ากิจกรรมนี้ องค์การสวนสัตว์ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกโดยหวังให้เยาวชน และประชาชนเกิดทัศนคติที่ดี ในการมาเที่ยวชมสวนสัตว์ไทย อีกทั้งยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้คนไทยมีความผูกพัน รักสัตว์ป่า ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ผ่านการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบคลิปวิดีโอโดยใช้พื้นที่ของสวนสัตว์ทั้ง 7แห่ง และโครงการคชอาณาจักรจังหวัดสุรินทร์ เป็นสถานที่ถ่ายทำ ภายใต้หัวข้อ "Amazing Zoo 2017”

ทางด้าน นายสุริยา  แสงพงค์ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ กล่าวว่า การเปิดตัวโครงการประกวดคลิปวิดีโอครั้งนี้ ถือเป็นการเปิดมิติโลกแห่งการเรียนรู้ ให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจในการเที่ยวสวนสัตว์ และสามารถถ่ายทอดผลงานผ่านโครงการในรูปแบบคลิปวิดีโอ ความยาวไม่เกิน 1-3 นาที ซึ่งปัจจุบัน องค์การสวนสัตว์ มีสวนสัตว์ที่อยู่ในความดูแล 7 แห่ง
และ 1 โครงการเป็นพื้นที่ที่มีความพร้อมทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม ที่จะสามารถรองรับการสร้างสรรค์ผลงานของกลุ่ม เยาวชน นักเรียน นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการนี้ได้อย่างทั่วถึงในทุกภูมิภาค

สำหรับผลงานผู้ได้รับการคัดเลือกในการประกวดครั้งนี้ องค์การสวนสัตว์ ได้แบ่งประเภทรางวัลดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์) และเกียรติบัตรจากองค์การสวนสัตว์ พร้อมด้วยสิทธิพิเศษในการเข้าชมสวนสัตว์ ทั้ง 7 แห่ง และผู้ติดตามจำนวน 5 คน ฟรี 1 ปี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจากประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์ และเกียรติบัตรจากองค์การสวนสัตว์ พร้อมด้วยสิทธิพิเศษในการเข้าชมสวนสัตว์ทั้ง 7 แห่ง และผู้ติดตามจำนวน 5 คน ฟรี 1 ปี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจากผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ และเกียรติบัตรจากองค์การสวนสัตว์ พร้อมด้วยสิทธิพิเศษในการเข้าชมสวนสัตว์ ทั้ง 7 แห่ง และผู้ติดตามจำนวน 5 คน ฟรี 1 ปี

รางวัลชมเชย 5 รางวัล ได้รับเงินรางวัลๆละ 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากองค์การสวนสัตว์และสิทธิพิเศษในการเข้าชมสวนสัตว์ ทั้ง 7 แห่ง และผู้ติดตามจำนวน 5 คน ฟรี 1 ปี

กำหนดส่งผลงานมีทั้งประเภทเดี่ยวและประเภททีมไม่เกิน 3 คน สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ ไปจนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดของโครงการเพิ่มเติมพร้อมดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.zoothailand.org หรือโทรสอบถามได้ที่ 087 346 3887 หรือ 02 282 7111 ต่อ 153 ในวันและเวลาราชการ 

 

100 สวนสัตว์เชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200, โทร : 053-221179, แฟกซ์ : 053-222283 อีเมล์ : chiangmaizoomail@yahoo.com

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์