สวนสัตว์เชียงใหม่ | Official Website
สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์เชียงใหม่

ข่าวสารและกิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

ข่าวในองค์กร
อ่านทั้งหมด

บริการนักท่องเที่ยว
อ่านทั้งหมด

สถานที่แนะนำ
อ่านทั้งหมดนายวุฒิชัย ม่วงมัน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ เปิดเผยว่า สวนสัตว์เชียงใหม่กำลังประชุมหารือเพื่อกำหนด วิธีการทำงานในรูปแบบใหม่โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลมาเป็นพื้นฐานในการบริหารจัดการองค์กรในทุกด้าน ซึ่งสวนสัตว์เชียงใหม่จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง อย่างมีระบบที่ดี เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพอีกแห่งหนึ่งอย่างเป็นรูปธรรม  ทำงานกันในเชิงกลยุทธก้าวสู่ 4.0 ตามนโยบายรัฐบาล

t20171012084724_5405.jpg
100 สวนสัตว์เชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200, โทร : 053-221179, แฟกซ์ : 053-222283 อีเมล์ : chiangmaizoomail@yahoo.com

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์