สวนสัตว์เชียงใหม่ | Official Website
สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์เชียงใหม่

ข่าวสารและกิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

ข่าวในองค์กร
อ่านทั้งหมด

บริการนักท่องเที่ยว
อ่านทั้งหมด

สถานที่แนะนำ
อ่านทั้งหมดวันที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. สวนสัตว์เขียงใหม่ จัดฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเรื่อง การคัดแยกขยะภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ เพื่อช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ และเพื่อการกำจัดขยะได้อย่างสะดวกมากขึ้น ร่วมถึงการนำขยะบางประเภทกลับมาใช้อีกครั้ง เช่นการนำมูลสัตว์หรือเศษอาหารสัตว์มาทำปุ๋ยเพื่อดูแลต้นไม้ในสวนสัตว์ หรือการนำขวดน้ำที่นักท่องเที่ยวทิ้งนำมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

t20170829095840_4875.jpg
t20170829095848_4876.jpg
t20170829095858_4877.jpg
100 สวนสัตว์เชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200, โทร : 053-221179, แฟกซ์ : 053-222283 อีเมล์ : chiangmaizoomail@yahoo.com

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์