สวนสัตว์เชียงใหม่ | Official Website
สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์เชียงใหม่

ข่าวสารและกิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

ข่าวในองค์กร
อ่านทั้งหมด

บริการนักท่องเที่ยว
อ่านทั้งหมด

สถานที่แนะนำ
อ่านทั้งหมดเมื่อวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 น. นายนิพนธ์ วิชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  ให้การต้อนรับ ดร. ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์  รองหัวหน้าสำนักงาน อพ.สธ.ฝ่ายวิชาการ หัวหน้าโครงการวิจัยและ ผู้ประสานงานโครงการ  อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และคณะนักวิจัย อพ.สธ. ที่ได้ร่วมกันประชุมรายงานความก้าวหน้า  พร้อมปิดสรุปการสำรวจทรัพยากรพันธุกรรมพืช ในพื้นที่สวนสัตว์เชียงใหม่ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่  2/2560 ระหว่างวันที่  25-29 เมษายน   2560 ที่ผ่านมา  ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สวนสัตว์เชียงใหม่

t20170825094443_4813.jpg
t20170825094450_4814.jpg
t20170825094458_4815.jpg
t20170825094509_4816.jpg
100 สวนสัตว์เชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200, โทร : 053-221179, แฟกซ์ : 053-222283 อีเมล์ : chiangmaizoomail@yahoo.com

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์