สวนสัตว์เชียงใหม่ | Official Website
สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์เชียงใหม่

ข่าวสารและกิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

ข่าวในองค์กร
อ่านทั้งหมด

บริการนักท่องเที่ยว
อ่านทั้งหมด

สถานที่แนะนำ
อ่านทั้งหมด

ข่าวสาร >> ข่าวสารและกิจกรรม

สโมสรผู้รักสวนสัตว์แห่งประเทศไทย


วันที่ 26 ธ.ค. 2559

ประเภทสมาชิก
 1. สมาชิกยุวชนผู้รักสวนสัตว์ ได้แก่ เด็กหรือเยาวชนผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 1-18ปี
 2. สมาชิกประเภทบุคคลทั่วไป ได้แก่ บุคคลทั่วไปที่สนใจต้องการส่งเสริมและอุดหนุน กิจการขององค์การสวนสัตว์ตามวัตถุประสงค์
 3. สมาชิกประเภทอาวุโส ได้แก่สมาชิกผู้มีอายุ 55 ปีขึ้นไปในวันสมัครสมาชิก
 4. สมาชิกประเภทครอบครัว ได้แก่ สมาชิกซึ่งสามารถมีผู้ติดตามได้ถึง4คน ต่อครั้งพร้อมรถยนต์ 1คน
 5. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลผู้ทรงเกียรติหรือผู้มีอุปการคุณ ต่อองค์การสวนสัตว์และสโมสรผู้รักสวนสัตว์ ซึ่งคณะกรรมการสโมสรฯ ลงมติให้เชิญเข้ามาเป็นสมาชิกพิเศษของสโมสร
ค่าสมัครสมาชิก
 1. สมาชิกยุวชนผู้รักสวนสัตว์ 1-18ปี อัตราค่าสมาชิก 100 บาทต่อระยะเวลา 2 ปี
 2. สมาชิกประเภทบุคคลทั่วไป อัตราค่าสมาชิก 500 บาท ต่อปี
 3. สมาชิกประเภทอาวุโสอายุ 55 ปีขึ้นไป อัตราค่าสมาชิก 200 บาท ต่อปี
 4. สมาชิกประเภทครอบครัว มีผู้ติดตาม 4 คน ต่อครั้ง พร้อมรถยนต์ 1 คัน อัตราค่าสมาชิก 2,000 บาท ต่อระยะเวลา 5 ปี
 5. สมาชิกประเภทอื่นๆ
                 - สมาชิกกิตติมศักดิ์
                 - สมาชิกร่วมสมทบทุนสโมสร
 
สิทธิประโยชน์
 1. สมาชิกสโมสรผู้รักสวนสัตว์ มีสิทธิเช้าเที่ยวชมสวนสัตว์ในสังกัดองค์การสวนสัตว์ได้ทุกแห่ โดยไม่จำกัดโดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 2. สมาชิกมีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดโดยสโมสร
 3. สมาชิกมีสิทธิในการรับข้อมูลข่าวสารที่จัดให้โดยสโมสร
 4. สมาชิกมีสิทธิขอวิทยากรนำชมได้ กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป โดยแจ้งล่วงหน้ากับทางเจ้าหน้าที่สโมสร
 5. สมาชิกมีสิทธิได้รับส่วนลด จากห้างร้านที่เข้าร่วมโครงการกับสโมสร
 6. สมาชิกมีสิทธิในการขอคำปรึกษาการเลี้ยง หรือพยาบาลสัตว์ของสมาชิก
 7. สมาชิกกิตติมศักดิ์ และสมาชิกประเภทครอบครัวมีสิทธิได้รับสติ๊กเกอร์ติดรถยนต์
 8. คณะกรรมการสโมสรผู้รักสวนสัตว์สงวนสิทธิ ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสิทธิประโยชน์ใดๆ ของสมาชิกตามที่จะได้ประกาศกำหนดเป็นระยะๆ
t20161226142715_2677.jpg
t20161226142718_2678.jpg
t20161226143004_2679.jpg
100 สวนสัตว์เชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200, โทร : 053-221179, แฟกซ์ : 053-222283 อีเมล์ : chiangmaizoomail@yahoo.com

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์