สวนสัตว์เชียงใหม่ | Official Website
สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์เชียงใหม่

ข่าวสารและกิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

ข่าวในองค์กร
อ่านทั้งหมด

บริการนักท่องเที่ยว
อ่านทั้งหมด

สถานที่แนะนำ
อ่านทั้งหมด

ข่าวสาร >> ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศผู้ได้รับรางวัลการประกวดภาพถ่าย "สวนสัตว์ของเรา"


วันที่ 26 ธ.ค. 2559

องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้เข้าร่วมกันคัดเลือกภาพถ่ายที่ส่งเข้ามาประกวดในหัวข้อ "สวนสัตว์ของเรา" โดยได้คัดเลือกภาพถ่ายที่ชนะการประกวด โดยมีผลตัดสินดังนี้
 
รางวัลที่ ๑ เงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท (๑ รางวัล)
- คุณสัญชัย บัวทรง
รางวัลที่ ๒ เงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท (๑ รางวัล)
- คุณอัครายชญ์ เพ็ชรอำไพ
รางวัลที่ ๓ เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท (๑ รางวัล)
- คุณมลฑา หนูศรี
รางวัลความคิดสร้างสรรค์ เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐.- บาท (๓ รางวัล)
คุณชัยทัต มีพันธุ์
คุณพิสิฐ เสนานันท์สกุล
คุณหรรษา ตั้งมั่นภูวดล ร
างวัลชมเชย เงินรางวัล ๓,๐๐๐.- บาท (๒๐ รางวัล)
๑.คุณจิรพงศ์ เหล่าชัยพฤกษ์
๒.คุณหรรษา ตั้งมั่นภูวดล
๓.คุณพงษ์ชัย มูลสาร
๔.คุณสมภพ ทั่งศรี
๕.คุณมลฑา หนูศรี
๖.คุณพิสิฐ เสนานันท์สกุล
๗.คุณสัญชัย บัวทรง
๘.คุณจิระพันธ์ แซ่ลิ้ม
๙.คุณหรรษา ตั้งมั่นภูวดล
๑๐.คุณธนวัฒน์ สุขวิบูลย์
๑๑.คุณสัญชัย บัวทรง
๑๒.คุณนิภาพรรณ ศิริบูรณกิจ
๑๓.คุณสมเกียรติ ภูมิศิริไพบูลย์
๑๔.คุณอาทิตย์ สิงห์คำพุฒ
๑๕.คุณธนัตถ์ เจริญผล
๑๖.คุณมติ นิติพน
๑๗.คุณมติ นิติพน
๑๘.คุณวรวิทย์ ประดิษฐบาทุกา
๑๙.คุณมานิต ลาภลือชัย
๒๐.คุณหรรษา ตั้งมั่นภูวดล
 
ภาพที่ได้รับรางวัล มีดังนี้
t20161226103805_2549.png
t20161226103808_2550.png
t20161226103811_2551.png
t20161226103816_2552.png
t20161226103818_2553.png
t20161226103822_2554.png
t20161226103826_2555.png
t20161226103831_2556.png
t20161226103835_2557.png
t20161226103840_2558.png
t20161226103843_2559.png
t20161226103849_2560.png
t20161226103854_2561.png
t20161226103857_2562.png
t20161226103902_2563.png
t20161226103912_2564.png
t20161226103917_2565.png
t20161226103921_2566.png
t20161226103926_2567.png
t20161226103930_2568.png
t20161226103935_2569.png
t20161226103941_2570.png
t20161226103945_2571.png
t20161226103950_2572.png
t20161226103956_2573.png
t20161226104000_2574.png
100 สวนสัตว์เชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200, โทร : 053-221179, แฟกซ์ : 053-222283 อีเมล์ : chiangmaizoomail@yahoo.com

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์