สวนสัตว์เชียงใหม่ | Official Website
สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์เชียงใหม่

ข่าวสารและกิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

ข่าวในองค์กร
อ่านทั้งหมด

บริการนักท่องเที่ยว
อ่านทั้งหมด

สถานที่แนะนำ
อ่านทั้งหมดนายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ตรวจเยี่ยมสวนสัตว์เชียงใหม่ ชื่นชมการทำงานของผู้บริหารพนักงานลูกจ้าง


   วันนี้ (25 พฤษภาคม 2563) นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายณฐพล โตประยูร ที่ปรึกษาด้านกฎหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายสุรชัย อจลบุญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะเดินทางมาจังหวัดเชียงใหม่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสวนสัตว์เชียงใหม่ โดยมี นายสุริยา แสงพงค์ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ เดินทางมาต้อนรับ และนายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ บรรยายสรุปงานพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานลูกจ้าง สวนสัตว์เชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ


   ในการเดินทางมาตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบนโยบาย และคำแนะนำตามที่รัฐบาลมอบหมายด้านการบริหารจัดการสวนสัตว์ช่วงปิดและเปิดบริการสวนสัตว์เชียงใหม่หลังวิกฤตโควิด-19 โดยเน้นให้ดูแลสัตว์ให้มีสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่ดี ดูแลเอาใจใส่สัตว์ในทุกด้าน ตลอดจนถึงการเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม(CSR)ที่มีมาตรฐาน ต่อไป 


   การตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ คณะฯได้เยี่ยมชมความน่ารักของหมีแพนด้าหลินฮุ่ยพร้อมให้แอปเปิ้ลผลไม้โปรด,

ได้ชมนิทรรศการ การอนุรักษ์สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อมที่แหล่งการเรียนรู้สำหรับเด็ก (Zoo kids Zone) และชมการให้อาหารเพนกวิน ตลอดจนถึงสักการะโบราณสถาน อายุมากกว่า 800 ปีที่วัดกู่ดินขาว ผลการตรวจเยี่ยมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย "มีผลปรากฏเป็นระเบียบและเรียบร้อย ดีมาก ขอแสดงความชื่นชมและเป็นกำลังใจให้แก่ผู้บริหารและพนักงานสวนสัตว์เชียงใหม่ ให้ปฎิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อ เป็นสถานที่พักผ่อนให้ประชาชนที่ดีตลอดไป” ท่านเลขานุการ รมว.ทส.ทิ้งท้าย ก่อนเดินทางกลับ ซึ่งเป็นกำลังใจให้ชาวสวนสัตว์เชียงใหม่ เป็นอย่างยิ่ง

t20200525191235_23056.jpg
t20200525191240_23057.jpg
t20200525191245_23058.jpg
t20200525191249_23059.jpg
t20200525191257_23060.jpg
t20200525191306_23061.jpg
t20200525191315_23062.jpg
t20200525191322_23063.jpg
t20200525191329_23064.jpg
t20200525191345_23065.jpg
t20200525191352_23066.jpg
t20200525191359_23067.jpg
t20200525191413_23068.jpg
t20200525191424_23069.jpg
t20200525191439_23070.jpg
t20200525191447_23071.jpg
t20200525191507_23072.jpg
t20200525191512_23073.jpg
100 สวนสัตว์เชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200, โทร : 053-221179, แฟกซ์ : 053-222283 อีเมล์ : chiangmaizoomail@yahoo.com

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์