สวนสัตว์เชียงใหม่ | Official Website
สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์เชียงใหม่

ข่าวสารและกิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

ข่าวในองค์กร
อ่านทั้งหมด

บริการนักท่องเที่ยว
อ่านทั้งหมด

สถานที่แนะนำ
อ่านทั้งหมดสวนสัตว์เชียงใหม่ โดยผู้อำนวยการ นายวุฒิชัย ม่วงมัน, ผู้ช่วยผู้อำนวยการ นายวิทยา สิงห์คำ พร้อมทั้งผู้บริหารและพนักงานในทุกระดับร่วมกันดำเนินการซักซ้อม และจำลองสถานการณ์ในกรณีเปิดให้เข้าชมสวนสัตว์เชียงใหม่อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการให้บริการนักท่องเที่ยว เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น.
t20200522134041_23023.jpg
t20200522134059_23024.jpg
t20200522134105_23025.jpg
t20200522134119_23026.jpg
t20200522134133_23027.jpg
t20200522134142_23028.jpg
t20200522134213_23029.jpg
t20200522134217_23030.jpg
t20200522134224_23031.jpg
t20200522134233_23032.jpg
t20200522134252_23033.jpg
t20200522134258_23034.jpg
t20200522134306_23035.jpg
t20200522134311_23036.jpg
t20200522134316_23037.jpg
t20200522134329_23038.jpg
t20200522134342_23039.jpg
t20200522134347_23040.jpg
t20200522134358_23041.jpg
t20200522134406_23042.jpg
t20200522134415_23043.jpg
t20200522134426_23044.jpg
t20200522134437_23045.jpg
t20200522134445_23046.jpg
t20200522134454_23047.jpg
t20200522134507_23048.jpg
t20200522134515_23049.jpg
t20200522134530_23050.jpg
100 สวนสัตว์เชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200, โทร : 053-221179, แฟกซ์ : 053-222283 อีเมล์ : chiangmaizoomail@yahoo.com

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์